សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge


ហ៊ឺ សុផានរិន្ទ

CAMIS SOLUTION CO., LTD

វគ្គសិក្សា៖

Software Development

Visal Chin

Student

វគ្គសិក្សា៖

Computer Graphics and Design

Seng Youly

Student

វគ្គសិក្សា៖

Computer Graphics and Design

Bopha

Student

វគ្គសិក្សា៖

Computer Graphics and Design

Bun David

Student

វគ្គសិក្សា៖

Computer Graphics and Design

Khim Madavid

Student

វគ្គសិក្សា៖

Computer Graphics and Design

Prum Samnang

Student

វគ្គសិក្សា៖

Computer Graphics and Design

Rin Sophearat

Student

វគ្គសិក្សា៖

Computer Graphics and Design

Tann Verastya

Student

វគ្គសិក្សា៖

Software Development

Ty Chea

Student

វគ្គសិក្សា៖

Software Development

Kim Hоrn

Student

វគ្គសិក្សា៖

Software Development

Phay Chanrothana

Student

វគ្គសិក្សា៖

Software Development

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន