សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ថ្នាក់ Cyber Security

Today’s interconnected world makes everyone more susceptible to cyber-attacks. Whether you’re attracted to learn cybersecurity as a professional, or just interested in protecting yourself online and in social media, this course is the answer.
Become a certified anti-hacker!

ក្លាយជាអ្នកការពារទិន្នន័យ

ស្វែងយល់ពីរបៀបការពារព័ត៌មានសំខាន់ ពីកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួន រហូតដល់អាថ៌កំបាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន ពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃខុស។

Cyber Security

កុំរង់ចាំ – គ្រប់គ្រងអនាគតរបស់អ្នក ហើយចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងថ្ងៃនេះ!

Curriculum

Introduction to Cyber Security

Attacks, concepts and techniques

Protecting your data and privacy

Protecting the organization

What is Cyber Security

Exam for Cyber Security Introduction

Cyber Threat Management

Governance and compliance

Network security testing

Threat intelligence

Endpoint vulnerability assessment

Risk management and security control

Digital Forensics, Incident Analysis and Report

Cyber Threat Management Exam

Endpoint Security

Cybersecurity threats, vulnerabilities and attacks

Security networks

Attacking the foundation

Attacking what we do

Wireless network communication

Network Security infrastructure

The windows operating system

Linux overview

System and endpoint protection

Cybersecurity principles, practices and processes

Final exam

ទាញយកកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត
ចាប់ផ្តើមរៀន

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន