សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Seng Youly

Student:

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី:

Computer Graphics and Design

ខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀននៅ IT Academy STEP Cambodia ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញព័ត៌មានពីគ្រឹះស្ថាននេះនៅក្នុង​ Facebook ហើយអ្វីដែលពួកគេផ្តល់ឲ្យសិស្ស ពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែន។ ដូចនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តមករៀននៅទីនេះ។ ខ្ញុំចូលចិត្តរៀននៅ IT Academy STEP Cambodia ព្រោះខ្ញុំអាចរៀនជំនាញថ្មី គ្រូបង្រៀនពន្យល់បានល្អ និងជួយសិស្សផងដែរ។

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន