សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ថ្នាក់បង្កើតនិងគ្រប់គ្រងគេហទំព័រជាមួយ WordPress

វគ្គសិក្សានេះគឺផ្អែកលើជំនាញជាក់ស្តែង និងបង្រៀនអ្នកនូវឧបករណ៍ចាំបាច់ទាំងអស់ សម្រាប់ការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងមាតិកានៅលើគេហទំព័រ។
ចូលរៀនឥឡូវនេះ!

សក្តានុពលអាជីព

នៅពេលយើងចេះ WordPress ស្ទាត់គឺវាបើកទ្វារអាជីពផ្សេងៗ រួមទាំងការបង្កើតគេហទំព័រ ការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ និងកម្មវិធីជំនួយ(plugins) WordPress ឬការរចនា។

WordPress

ដោះសោសក្តានុពលនៃការរចនាគេហទំព័ររបស់អ្នកជាមួយនឹងថាមពលនៃ WordPress ។

Curriculum

Introduction to WordPress

WordPress Dashboard Standard Settings

Creating Content

Adding Multimedia Content

Extend Site Options with Widgets and Plugins

In Depth Full Development of Each Individual Website

WordPress sites Optimization & Customization

ទាញយកកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត

ទម្រង់ថ្នាក់ និងតម្លៃ

អំពីវគ្គសិក្សា
រយៈពេល៖
២៤ ម៉ោង
កាលវិភាគ៖
រៀន ១ សប្ដាហ៍ ១ថ្ងៃ
អាយុ៖
15-55 អាយុ...ឆ្នាំ
ពេលវេលា៖
ថ្ងៃសៅរ៍ ៨:៣០ ព្រឹក ដល់ ១១:២០ ព្រឹក

តម្លៃសិក្សា

$160
ចាប់ផ្តើមរៀន

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន