សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Digital Marketing

Digital marketing course is focused on practical cases and useful knowledge. During the course you will learn about search engine optimisation, social media marketing, strategy and content development. You will study with real experts in the field and work on projects!
Level Up Your Marketing Game

ទៅកាន់ពិភពឌីជីថល

ការយល់ដឹងអំពីទីផ្សារឌីជីថលគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បុគ្គល និងអាជីវកម្មដូចគ្នា។ ឱកាសការងារច្រើន ធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជំនាញដ៏មានតម្លៃសម្រាប់វិស័យឌីជីថលដែលវិវត្តន៍ឥតឈប់ឈរ។

តើវគ្គសិក្សានេះសម្រាប់អ្នកណា?

ទីផ្សារឌីជីថលគឺចាំបាច់សម្រាប់ស្ទើរតែគ្រប់គ្នា! ពីសហគ្រិនដែលកំពុងរីកចម្រើនរហូតដល់អ្នកជំនាញ និងម៉ាកយីហោជាមួយនឹងឧបករណ៍អនឡាញដ៏មានឥទ្ធិពល។

Digital Marketing

វគ្គសិក្សាដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើមូលដ្ឋានគ្រឹះទីផ្សារឌីជីថល

Curriculum

Introduction to Digital Marketing

Creating strategy

Catching attention

Producing valuable content

Advertising on Facebook and Instagram

Search Engine Optimization (SEO)

Analytics

Project Management for Marketer

Student's Project review

ទាញយកកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត
ចាប់ផ្តើមរៀន

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន