សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ទូរស័ព្ទត្រូវតែមានទម្រង់
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចក្លាយជាអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាបានដែរ។ ដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងមួយនេះ លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានបំណងប្រាថ្នា និងវិន័យផ្ទាល់ខ្លួន។ យើងខ្ញុំនឹងថែរក្សាអ្វីៗដែលនៅសល់ផ្សេងទៀត។

កម្មវិធីសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា

 • Introduction to digital marketing
 • Digital marketing and its place in the marketing. The main differences
 • Online business models. Their goals and KPI
 • Communication channels in digital world. Performance marketing and brand communications
 • Basics of SEO
 • Internal optimisation, External optimisation
 • Commercial factors
 • Removing sanctions
 • Internal and external text content
 • Content marketing
 • Facebook, Twitter, Youtube and other types of social networks
 • Promotion in social networks
 • The role of analytics in online marketing
 • Why do you need GTM
 • What is User Experience (the difference between AI, UX, UI)
 • UX relationship with other online marketing tools (US + SEO, US + PPC, UX + Analytics)
 • Methods of UX research (CA polls, GA)
 • Users portrait development / customer journey map
 • Usability testing
 • Interface Design
 • Tools and guidelines
 • How to use analytics and research data
 • Interaction - UX specialist with other members of the team (designers / developers)
 • Introduction to project management
 • What is the project management and different project management systems
 • Duties and area of project manager liability
 • Key documents for interaction with customers
 • Main mistakes of project management
 • Communication with the client
 • Fundamentals of email correspondence
 • Conducting training, presentations and meetings
ទម្រង់នៃការសិក្សា

ទម្រង់នៃការសិក្សា

អំពីវគ្គសិក្សា

$

$150$

កាលវិភាគ៖

 

កាលវិភាគ៖ សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ៍ និងថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 6 ល្ងាច ដល់ម៉ោង 8 យប់

 

តម្លៃសិក្សា៖

 

$150

 

សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃ

 

 • សំភារៈក្នុងថ្នាក់រៀន
 • ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ក្នុងថ្នាក់រៀន

ភាសាអង់គ្លេស

2 ខែ

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

ពីរ​ដង​ក្នុង​មួយ​ស​ប្តា​ហ៍

ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Telegram
អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលនយោបាយភាពឯកជននិងព័ត៌មានច្បាប់