សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Khim Madavid

Student:

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី:

Computer Graphics and Design

ខ្ញុំជ្រើសរើសរៀននៅ IT Academy STEP Cambodia ព្រោះមានកម្មវិធីសិក្សាល្អ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ Design សម្រាប់ការងារថ្ងៃអនាគត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បន្ទាប់ពីរៀនចប់ អ្នកក៏អាចទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រពី Autodesk, Cisco និង Microsoft ស្ថិតលើជំនាញដែលអ្នករៀន។ 

មានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំចូលចិត្តរៀននៅទីនេះ។ មួយគឺ​ អ្នកនឹងរៀនពីអ្នកឯកទេស។ គ្រូនៅ IT Academy STEP Cambodia នឹងយកបទពិសោធន៍ដែលពួកគាត់ធ្លាប់មាន មកបង្រៀនក្នុងថ្នាក់។ គ្រូភាគច្រើនសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យ ជាង១០ឆ្នាំ ហើយពួកគាត់ក៏រីករាយចែករំលែកផងដែរ។ ពីរ គឺ អ្នកនឹងមានការផ្តត់ផ្គង់សម្ភារៈសិក្សាល្អៗ ដើម្បីជំនួយដល់ការរៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព។ ចុងក្រោយគឺ គ្រូនៅ IT Academy STEP Cambodia តែងតែមានការលើកទឹកចិត្តចំពោះសិស្ស។ ពួកគាត់តែងតែមានការឆ្លើយតប និង សង្កេតរាល់ការវិវត្តន៍របស់សិស្ស និង ស្នាដៃរបស់ពួកគេ។

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន