សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ថ្នាក់រចនាមូលដ្ឋាន UX/UI

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកអាជីពដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើការច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នក ថ្នាក់រចនា UX/UI គឺជាជម្រើសដ៏ល្អ។ អ្នកនឹងរៀនដោះស្រាយបញ្ហា បង្កើតគំនិតថ្មីៗ និងបង្កើតផលិតផលដែលមនុស្សចូលចិត្តប្រើ។ ជំនាញដែលអ្នករៀនក្នុងវគ្គ UX/UI នេះអាចអនុវត្តចំពោះអាជីពជាច្រើនដូចជា ការគ្រប់គ្រងផលិតផល ទីផ្សារ និងការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី។
ចាប់ផ្តើមដំណើរ UX/UI របស់អ្នក។

តម្រូវការខ្ពស់

តម្រូវការសម្រាប់អ្នករចនា UX/UI កំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែអាជីវកម្មជាច្រើនទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតផលិតផលដែលងាយស្រួលប្រើ និងទាក់ទាញ។

UX/UI Design Fundamentals

កម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់រចនាមូលដ្ឋាន UX/UI

Curriculum

History of UX Design

Differences between UX and UI

Understand Users and Tools

Information Architecture

Design for Mobile

Functional Layout Design

Visual Design

Final Project

ទាញយកកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត

ទម្រង់ថ្នាក់ និងតម្លៃ

អំពីវគ្គសិក្សា
រយៈពេល៖
២០ ម៉ោង
កាលវិភាគ៖
រៀន ១សប្ដាហ៍ ១ថ្ងៃ
អាយុ៖
15-55 អាយុ...ឆ្នាំ
ពេលវេលា៖
ថ្ងៃសៅរ៍ ៨:៣០ ព្រឹក ដល់ ១១:៣០ ព្រឹក

តម្លៃសិក្សា

$200
ចាប់ផ្តើមរៀន

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន