សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

វគ្គសរសេរកម្មវិធី

បង្រៀនសរសេរកូដពីដំបូងមក

ចុះឈ្មោះ

វគ្គសិក្សានេះគឺសម្រាប់

បង្រៀនសរសេរកូដពីដំបូងមក
នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ អ្នកនឹងរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរកម្មវិធី ធ្វើជាម្ចាស់លើឧបករណ៍ដែលប្រើដោយអ្នកបង្កើតគេហទំព័រ និងអ្នកបង្កើតកម្មវិធី និងបង្កើតផលប័ត្ររបស់អ្នកដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់អ្នកក្នុងផ្នែក IT
អ្នកដែលខ្វះចំណេះដឹង និងជំនាញដើម្បីចាប់ផ្ដើម
ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះ អ្នកនឹងរៀនភាសាសរសេរកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នា រៀនពីរបៀបបង្កើតគេហទំព័រ និងកម្មវិធី ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ហ្គេម និងច្រើនទៀត។
អ្នកដែលចង់ធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មព​ត៌​មាន​វិទ្យាដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់
ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរអាជីព ហើយកំពុងរកការងារដែលមានប្រាក់ខែច្រើននិងទាន់សម័យ កម្មវិធីសិក្សានេះនឹងជួយអ្នកក្នុងការរៀនជំនាញដែលមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោក

តើលោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីអ្វីខ្លះ?

ការអភិវឌ្ឍហ្គេមផ្សេងៗ

លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីការបង្កើតល្បែងកំសាន្តកុំព្យូទ័រក្នុងវេទិការជាច្រើនផ្សេងៗពីគ្នា។

ការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីរបៀបបង្កើតកម្មវិធី Android និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Google Play ។

ការបង្កើតគេហទំព័រ

លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីភាសាសរសេរកម្មវិធី និងរបៀបប្រើវាដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រ និងកម្មវិធីសម្រាប់គេហទំព័រ។

របៀបធ្វើការជាមួយផ្នែកខាងម៉ាស៊ីនមេនៃគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីរបៀបក្នុងការរៀបចំការងាររបស់កម្មវិធី គេហទំព័រ និងការផ្ទុកទិន្នន័យ ព្រមទំាងផ្ទេរព័ត៌មានទំាងនោះទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។

ការរចនានៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

លោកអ្នកនឹងរៀនពីការរចនា និងសរសេរកម្មវិធីនៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

ការបង្កើតកម្មវិធីនៅក្នុង Java

លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីរបៀបក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នា។ ស្វែងយល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសរសេរកម្មវិធីតម្រង់ទិសវត្ថុ និង ពហុខ្សែស្រឡាយដែលធ្វើការជាមួយ Spring និង Hibernate ដើម្បីបង្កើនល្បឿនកម្មវិធីរបស់លោកអ្នក។

ការធានាលើសុវត្ថិភាពគម្រោង

លោកអ្នកនឹងយល់អំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ក្បួនដោះស្រាយការអ៊ិនគ្រីប ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវ និងការតភ្ជាប់ដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា cloud

លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំំពីវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា cloud នៅក្នុងគម្រោងរបស់លោកអ្នក។

ការ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង

លោកអ្នកនឹងយល់ពីដំណាក់កាលនៃវដ្តជីវិតនៃការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី។ ស្វែងយល់អំពីគំរូនៃការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី។

តើការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងដូចម្តេច?

បរិយាកាសផាសុកភាព

ថ្នាក់រៀបទំនើប ប្រកបដោយផាសុកភាព កន្លែងសិក្សា និងកន្លែងសម្រាកដែលផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក។ អ៊ិនធឺណិតល្បៀនលឿន ព្រមទំាងអាចចូលប្រើប្រាស់នូវបន្ទប់កុំព្យូទ័របានដោយងាយ។

មតិយោបល់

បញ្ហាណាមួយដែលអ្នកជួបប្រទះ នឹងអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្នែកអប់រំរបស់ពួកយើង។

គ្រូបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ

គ្រូបណ្តុះបណ្តាលរបស់ពួកយើងគឺ ជាអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន។ រួមគ្នាជាមួយអ្នកដទៃ លោកអ្នកនឹងធ្វើការលើគម្រោង បំពេញកិច្ចការ និងបង្កើនជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកអ្នកក្រោមការណែនាំរបស់ពួកគាត់។

ការបង្រៀន សិក្ខាសាលាអនឡាញ និងសិក្ខាសាលាផ្ទាល់ក្នុងសាលា

ជារឿយៗ ពួកយើងអញ្ជើញអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះ ឱ្យចែករំលែកចំណេះដឹងដែលមានប្រយោជន៍ និន្នាការ និងការយល់ដឹងចុងក្រោយបំផុត ដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការកសាងអាជីពរបស់លោកអ្នក។

ធ្វើការជាមួយគម្រោងជាក់ស្តែង

វិធីសាស្រ្តអប់រំរបស់ពួកយើងគឺផ្អែកលើគម្រោង និងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍជំនាញជាក់ស្តែង។

ការបង្កើតផលប័ត្រ

ក្នុងអំឡុងពេលសិក្សា លោកអ្នកនឹងធ្វើការលើការបង្កើតផលប័ត្ររបស់ខ្លួនឯង ដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីពមួយ។

បរិយាកាសផាសុកភាព

ថ្នាក់រៀបទំនើប ប្រកបដោយផាសុកភាព កន្លែងសិក្សា និងកន្លែងសម្រាកដែលផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នក។ អ៊ិនធឺណិតល្បៀនលឿន ព្រមទំាងអាចចូលប្រើប្រាស់នូវបន្ទប់កុំព្យូទ័របានដោយងាយ។

មតិយោបល់

បញ្ហាណាមួយដែលអ្នកជួបប្រទះ នឹងអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្នែកអប់រំរបស់ពួកយើង។

គ្រូបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ

គ្រូបណ្តុះបណ្តាលរបស់ពួកយើងគឺ ជាអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើន។ រួមគ្នាជាមួយអ្នកដទៃ លោកអ្នកនឹងធ្វើការលើគម្រោង បំពេញកិច្ចការ និងបង្កើនជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់លោកអ្នកក្រោមការណែនាំរបស់ពួកគាត់។

ការបង្រៀន សិក្ខាសាលាអនឡាញ និងសិក្ខាសាលាផ្ទាល់ក្នុងសាលា

ជារឿយៗ ពួកយើងអញ្ជើញអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះ ឱ្យចែករំលែកចំណេះដឹងដែលមានប្រយោជន៍ និន្នាការ និងការយល់ដឹងចុងក្រោយបំផុត ដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការកសាងអាជីពរបស់លោកអ្នក។

ធ្វើការជាមួយគម្រោងជាក់ស្តែង

វិធីសាស្រ្តអប់រំរបស់ពួកយើងគឺផ្អែកលើគម្រោង និងផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍជំនាញជាក់ស្តែង។

ការបង្កើតផលប័ត្រ

ក្នុងអំឡុងពេលសិក្សា លោកអ្នកនឹងធ្វើការលើការបង្កើតផលប័ត្ររបស់ខ្លួនឯង ដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីពមួយ។

កម្មវិធីសិក្សា

ការសរសេរកម្មវិធីដោយប្រើប្រាស់ C++

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទ្រឹស្តីរបស់ Algorithms និងគ្រោងទិន្នន័យ

ការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យស្តង់ដារ STL Template Class

ទ្រឹស្តីមូលដ្ឋានទិន្នន័យ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ: គោលការណ៍ DBMS Programming

ការសរសេរកម្មវិធី និងការគ្រប់គ្រង Microsoft SQL Server 2016

កម្មវិធី Oracle DBMS និងភាសា PL-SQL

ការសរសេរកម្មវិធី System

ការសរសេរកូដតាមបណ្ដាញ

ការបង្កើតគេហទំព័រជាមួយ HTML5 Markup Language ដោយប្រើ CSS3 Cascading Style Sheets

ភាសាស្គ្រីប JavaScript

ភាសាសម្គាល់ដែលសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតគេហទំព័រ - XML

បង្កើតកម្មវិធីគេហទំព័រដោយប្រើភាសាសរសេរកម្មវិធី PHP និងបច្ចេកវិទ្យា AJAX

ការប្រើប្រាស់ខូគី និងវគ្គ អន្តរកម្មជាមួយប្រភពទិន្នន័យ MySQL AJAX និង PHP

ការសរសេរកម្មវិធីដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Client-Server

ការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ Microsoft .NET Platform

ការសរសេរកម្មវិធីគេហទំព័រជាមួយភាសា C# ដោយប្រើ MS SQL Server, XML data source, AJAX និង cloud technologies

បង្កើតដំណោះស្រាយលើ​ Cloud ជាមួយ Microsoft Azure

ការសរសេរកម្មវិធីជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Java

ការសរសេរកម្មវិធីទូរស័ព្ទជាមួយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android

ការសរសេរហ្គេម

លំនាំរចនា

ការរចនាតម្រង់ទិសវត្ថុ។ ភាសា UML

ការគ្រប់គ្រងគម្រោងកម្មវិធី

Workstation & Laptop Hardware

ការគ្រប់គ្រង Windows

Cisco Networking Academy

Microsoft Learn Academy

ទាញយកកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត

ហេតុអ្វីអ្នកគួរតែជ្រើសរើសវិទ្យាស្ថានយើង?

STEP IT Academy ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ នៅពេលដែលឧស្សាហកម្មផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទើបតែចាប់ផ្តើមរីកចម្រើន និងទទួលបានប្រជាប្រិយភាព។ នៅអំឡុងពេលនោះ យើងក៏បានបណ្តុះបណ្តាលអ្នកសរសេរកម្មវិធីដំបូងៗ អ្នកបង្កើតគេហទំព័រ និងអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាជាច្រើនអ្នក។ ថ្ងៃនេះ ពួកយើងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ជំនាញដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ និងគ្មានទ្រឹស្តីដែលគួរឱ្យធុញទ្រាន់។ និយោជិកទាមទារអ្នកមានជំនាញ និងសមត្ថភាព ដើម្បីធ្វើការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេឳ្យទទួលបានជោគជ័យ។ ហើយអ្នកក៏អាចធ្វើវាបានដែរ!

Computer Academy IT STEP បានចាប់ផ្តើមសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ 1999 នៅពេលដែលឧស្សាហកម្ម IT ទើបតែចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍ និងទទួលបានប្រជាប្រិយភាព។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក យើងបានបណ្តុះបណ្តាលអ្នកសរសេរកម្មវិធី អ្នករចនាគេហទំព័រ និងអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាផ្សេងទៀត។

សព្វថ្ងៃនេះ យើងបន្តអភិវឌ្ឍ និងផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវជំនាញដែលត្រូវការដោយនិយោជក និងអាជីវកម្មទំនើប - ដោយគ្មានទ្រឹស្តីស្ងួត។ និយោជកត្រូវការជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការងារ និងការរៀបចំត្រឹមត្រូវដើម្បីអនុវត្តដំណើរការអាជីវកម្ម។

២២

ប្រទេស

១០៩

សាខា

៦៨០០០

និស្សិត

២៩០០

គ្រូបណ្តុះបណ្តាល

២៦៧០០០

សិស្សានុសិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា

ហេតុអ្វីបានជាវគ្គសិក្សា IT របស់យើងល្អបំផុត?

ទម្រង់ថ្នាក់ និងតម្លៃ

ថ្នាក់ពេញម៉ោង
រយៈពេល៖
5 ឆមាស ឬ ២ឆ្នាំកន្លះ
កាលវិភាគ៖
ថ្នាក់ពេញម៉ោងគឺរៀន ៥ ថ្ងៃក្នុង ១ សប្ដាហ៍ (២ ថ្ងៃសម្រាប់សិក្សាខ្លួនឯង)
អាយុ៖
15-55 អាយុ...ឆ្នាំ
ពេលវេលា៖
វេនព្រឹក8:30 ដល់ 11:30។ វេនថ្ងៃ 1:30 ដល់ 4:20។ វេនល្ងាច 6:00 ដល់ 8:50

ថ្លៃ​ចុះឈ្មោះ: $50 (ម្តងនៅដើមឆ្នាំសិក្សា)

ការទូទាត់ក្នុងមួយឆមាស

$850

តម្លៃសិក្សា

$1 600
ថ្នាក់ក្រៅម៉ោង
រយៈពេល៖
5 ឆមាស ឬ ២ឆ្នាំកន្លះ
កាលវិភាគ៖
១ សប្ដាហ៍ រៀន ១ថ្ងៃ៖ ថ្ងៃសៅរ៍ ឬ ថ្ងៃអាទិត្យ
អាយុ៖
15-55 អាយុ...ឆ្នាំ
ពេលវេលា៖
ថ្នាក់ថ្ងៃសៅរ៍រៀនពីម៉ោង 1:00 រសៀលដល់ 5:20 ល្ងាច និងថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យរៀនពីម៉ោង 8:00 ព្រឹកដល់ 12:20 ថ្ងៃ

ថ្លៃ​ចុះឈ្មោះ: $50 (ម្តងនៅដើមឆ្នាំសិក្សា)

ការទូទាត់ក្នុងមួយឆមាស

$750

តម្លៃសិក្សា

$1 400

ច្រើនជាង ១៥០០ ក្រុមហ៊ុន នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក កន្លែងដែលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកយើងកំពុងបម្រើការ

កន្លែងដែលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកយើងកំពុងបម្រើការ

companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work
companies where our students work

តើលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅ?

ទុកសំណើមួយ - ពួកយើងនឹងទូរស័ព្ទទៅលោកអ្នកវិញ ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម និងកក់កន្លែងសម្រាប់លោកអ្នក!

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណាថាអាជីពផ្នែករចនាសាកសមនឹងខ្ញុំ?

ការតំាងចិត្តក្នុងការសិក្សារបស់លោកអ្នក គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លំាងណាស់។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការសរសេរកម្មវិធី ហើយចង់បង្កើតអាជីពជោគជ័យក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា សូមចុះឈ្មោះដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះ។ ពួកយើងអាចធ្វើតេស្តសាកល្បងជំនាញបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នក ហើយនឹងជួយឱ្យលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់វគ្គសិក្សាប្រសិនបើចាំបាច់។

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងការអប់រំពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង?

សិស្សក្រៅម៉ោងចូលរៀននៅឯសាលាគឺ ១ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ពួកគេរៀននៅថ្ងៃសៅរ៍ ឬ ថ្ងៃអាទិត្យ។ ការអប់រំក្រៅម៉ោង គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការ ឬសិក្សានៅកន្លែងផ្សេង។ ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ លោកអ្នកមានការប្រឹក្សាជាមួយគ្រូបណ្តុះបណ្តាលរបស់លោកអ្នក ដែលពន្យល់លោកអ្នកពីអ្វីដែលលោកអ្នកគួរធ្វើក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាដោយខ្លួនឯង។ វេទិកាអប់រំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតរបស់យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវមេរៀនលម្អិត ការណែនាំ ការបង្រៀនជាវីដេអូ។ ការសិក្សាពេញម៉ោងធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើការគឺ​ ៣ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។ នេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានការគាំទ្រអតិបរមាក្នុងការសិក្សារបស់លោកអ្នក។

តើអ្នកណាខ្លះអាចសិក្សាបាន ហើយតើអ្នកត្រូវមានអាយុប៉ុន្មាន?

ពួកយើងទទួលសិស្សចាប់ពីអាយុ ១៥ ឆ្នាំឡើងទៅ។ លោកអ្នកគ្រាន់តែត្រូវប្រឡងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងចំណេះដឹងបែបឌីជីថល និងយល់ភាសាអង់គ្លេស ព្រោះឯកសារសិក្សារបស់ពួកយើងជាភាសាអង់គ្លេស។

តើ​ខ្ញុំ​នឹង​ទទួល​បាន​វិញ្ញាបនបត្រ ឬក៏ឯកសារ​អ្វី​បន្ទាប់ពី​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា?

លោកអ្នកនឹងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រអន្តរជាតិពី STEP IT Academy ក៏ដូចជាវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន Microsoft Cisco ឬ Autodesk ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រឡងជាប់។ សិស្សានុសិស្សក៏​នឹង​ទទួល​បាននូវបរិញ្ញាបត្រ​រង​ដែលទទួលស្គាល់ដោយ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​នៅ​ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បើខ្ញុំមិនមានកុំព្យូទ័រនៅផ្ទះ តើខ្ញុំអាចសិក្សានៅសាលាបានដែរឬទេ?

បាទ​ បាន។ សម្រាប់ថ្ងៃធ្វើការ សាលារបស់យើងនឹងធ្វើការបើកទទួលសិស្សចាប់ពីម៉ោង ៨ ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង ៩ យប់ និងពីម៉ោង ៨ ព្រឹកដល់ម៉ោង ៦ ល្ងាចសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍។

តើខ្ញុំត្រូវមានឯកសារអ្វីខ្លះសម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះ?

ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ លោកអ្នកត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ រូបថតរបស់លោកអ្នក ព្រមទំាងធ្វើការបង់ប្រាក់។

ខ្ញុំមិនចង់ចាកចេញពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំទេ។ តើអ្នកអាចទទួលបានការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃដោយរបៀបណា?

យើងប្រើទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដើម្បីណែនាំអ្នកអំពីបញ្ហាបណ្តុះបណ្តាលប៉ុណ្ណោះ។ យើងមិនបញ្ជូនពួកគេទៅភាគីទីបីទេ ហើយយើងមិនស្វាគមន៍ចំពោះរឿងនេះទេ។ អ្នកអាចស្ងប់ស្ងាត់ និងត្រៀមខ្លួនដើម្បីសួរសំណួរជាច្រើនទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើង :) ដោយវិធីនេះ អ្នកអាចមកកាន់សាខារបស់យើងសម្រាប់ការប្រឹក្សាក្រៅបណ្តាញ ឬទាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រងតាមលេខដែលបានចង្អុលបង្ហាញ។

ចាប់ផ្តើមរៀន

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន