សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Prum Samnang

Student:

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី:

Computer Graphics and Design

ខ្ញុំជ្រើសរើសរៀន Design ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តគូររូប​តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេង។ ខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ការបង្កើត Video Games និង Phone Apps ផងដែរ។ខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយសិល្បៈ និងបច្ចេកវិទ្យា​ បន្ទាប់មកមិត្តខ្ញុំក៏ប្រាប់ពី Graphic Design។ ខ្ញុំប្រលងជាប់សាលានេះច្រើនដងហើយ តែខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចចិត្តរៀននោះទេ ព្រោះខ្ញុំមិនមានពិសោធន៍ច្រើន។ នៅពេលដែលខ្ញុំជួបនាយកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្តៅ ហើយខ្ញុំក៏ចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គមូលដ្ឋាន ដើម្បីទទួលបានទំនុកចិត្តច្រើនជាងនេះ។ ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តជាមួយ STEP ណាស់។គ្រូពិតជាល្អ និងខ្ញុំរៀនបានច្រើនណាស់ពីពួកគាត់។ នាយកនិងគ្រូតែងតែជួយទំនុកបម្រុង ហើយពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពី​ការរស់នៅរបស់សិស្ស។ ពួកគាត់ក៏បានជួយរកការងារឲ្យដូចគ្នា។ ខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពេលខ្ញុំរៀននៅ STEP មិនមែនគ្រាន់តែបង់លុយ ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុនោះទេ។រៀននៅ STEP ពិតជាផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់ខ្ញុំ។

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន