សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ថ្នាក់ផ្នែក IT Support

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកជំនួយ IT ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវជំនាញ និងចំណេះដឹងដែលចាំបាច់សម្រាប់ជួយអ្នកដែលមានបញ្ហាជាមួយកុំព្យូទ័រផ្សេងៗ។ វគ្គសិក្សានេះគឺល្អសម្រាប់និស្សិតដែលចាប់អារម្មណ៍លើអាជីពផ្នែកជំនួយខាងព័ត៌មានវិទ្យា។
ក្លាយជាអ្នកជំនួយផ្នែក IT

រៀនជំនាញដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ ហើយចាប់ផ្តើមធ្វើការជាអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល IT Support Technician ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវជំនាញ និងចំណេះដឹងចាំបាច់ ដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលមានបញ្ហាកុំព្យូទ័រផ្សេងៗ។

IT Support

ក្នុងអំឡុងពេលវគ្គសិក្សា សិស្សចំណាយពេល 50% លើការរៀនទ្រឹស្តី និង 50% លើកិច្ចការជាក់ស្តែង។

Curriculum

Introduction to Computer Hardware and Software

Mobile Devices and Other Computing Devices

Network Basics

Security Cameras

Introduction to Cybersecurity

Virtualization and Cloud Computing

IT Service Desk

CISCO Examination

ទាញយកកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត

CISCO IT Essentials Certificate

នៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សា សិស្សនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ CISCO

វគ្គសិក្សានេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវឱកាសក្នុងការប្រឡងវិញ្ញាបនប័ត្រអន្តរជាតិជាមួយ CISCO និងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ CISCO IT Essentials។

diplom

ទម្រង់ថ្នាក់ និងតម្លៃ

អំពីវគ្គសិក្សា
រយៈពេល៖
៣៦ ម៉ោង
កាលវិភាគ៖
រៀន ១សប្ដាហ៍ ១ថ្ងៃ
អាយុ៖
15-55 អាយុ...ឆ្នាំ
ពេលវេលា៖
ថ្ងៃសៅរ៍ ១:៣០ ថ្ងៃ ដល់ ៤:២០ ថ្ងៃ

តម្លៃសិក្សា

$300
ចាប់ផ្តើមរៀន

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន