សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Long Hong Thakvika

Student:

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី:

Software Development

មូលហេតុដែលខ្ញុំរៀនផ្នែក​​​ Software Development ព្រោះវាជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីកុមារភាព ហើយខ្ញុំចាប់ផ្តើមរៀនផ្នែកនេះទាំងពីអាយុ១៣ឆ្នាំ។

ចំពោះការសិក្សានៅវិទ្យាល័យផង និងនៅ IT Academy STEP Cambodia ផង វាមានការពិបាកបន្តិច ចំពោះការបែងចែកពេលវេលាខ្ញុំបានផ្តោតអារម្មណ៍មកលើអនាគតរបស់ខ្ញុំ និងរៀនអ្វីដែលទាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់ខ្ញុំ ដែលជា Developer។ IT Academy STEP Cambodia ជាសាលាដែលមានគ្រូមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ និងមានបរិក្ខារទំនើប ហើយមានសញ្ញាប័ត្ររបស់អន្តជាតិ នេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជឿជាក់លើសាលានេះ។

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន