សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Leak Srey Sros

Student:

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី:

Software Development

សព្វថ្ងៃខ្ញុំរៀនផ្នែក Software Development នៅ សាលា IT Academy STEP និងធ្វើការងារជា Web Developer ពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តមុខវិជ្ជាគណិត និងរូបវិទ្យាកាលពីរៀននៅវិទ្យាល័យ។ ខ្ញុំចូលចិត្តការសរសេរកូដ ចូលចិត្តស្រាវជ្រាវ ចង់បង្កើតកម្មវិធីរបស់ខ្លួនឯង​ បង្កើតអ្វីដែលថ្មី។ វាពិតជាពិបាកក្នុងការរៀន ពីព្រោះត្រូវការគិតច្រើន ព្យាយាម ហើយអនុវត្តឲ្យបានច្រើន។ នៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំ ចង់បើកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បង្កើតកម្មវីធី និងគេហទំព័រ ។ ពីព្រោះ IT Academy STEP ជាសាលាអន្តរជាតិ ដែលបង្រៀនជំនាញច្បាស់លាស់។ ខ្ញុំនឺងណែនាំមិត្តរបស់ខ្ញុំ ឲ្យមករៀននៅសាលានេះ បើពួកគេមានចំណាប់អារម្មណ៏ជាមួយនឹង Software Development។

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន