សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ទូរស័ព្ទត្រូវតែមានទម្រង់
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

យើងខ្ញុំនឹងកំណត់កម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនដោយគិតគូរពីតម្រូវការ និងកាលវិភាគនៃការអប់រំសមរម្យ។ សម្រាប់សិស្សចាប់ពីអាយុ 14 ឆ្នាំឡើងទៅ។

វគ្គសិក្សាជាលក្ខណៈបុគ្គលម្នាក់ៗ

វគ្គសិក្សាជាលក្ខណៈបុគ្គលម្នាក់ៗ

Building Websites on WordPress

Web Design & Promotion

Digital Productivity

Java Programming

Digital Design & Arts

Website Promotion

Quality Assurance

C++ Programming

E-Commerce & Online Sales

PHP Programming

Customer Relationship Management

Microsoft Word, Excel & PowerPoint

ការជ្រើសរើសវគ្គសិក្សា
ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Telegram
អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន