សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ថ្នាក់មូលដ្ឋាន Excel និង Google Sheets

វគ្គសិក្សា Excel និង Google Sheets ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលចង់ទទួលបានជំនាញបន្ថែមទៀតក្នុងការវិភាគទិន្នន័យតាំងពីដំបូងរហូតដល់ឈានទៅមុខជាមួយ Google Sheets និង Microsoft Excel ។ វគ្គសិក្សានេះរួមបញ្ចូលទាំងឯកសារ Google សម្រាប់ការអប់រំ ក៏ដូចជាវិញ្ញាបនបត្រ Google ។
រៀន Excel និង Google Sheet ឥឡូវនេះ!

ជំនួយក្នុងការងាររបស់អ្នក

Spreadsheets អាចធ្វើកិច្ចការដដែលៗដោយស្វ័យប្រវត្តិ រៀបចំទិន្នន័យយ៉ាងច្រើន និងធ្វើការគណនាស្មុគ្រស្មាញក្នុងពេលវេលាខ្លី ប្រៀបធៀបជាមួយធ្វើដោយដៃខ្លួនឯង។

ថ្នាក់មូលដ្ឋាន Excel និង Google Sheets

ស្វែងយល់ពីសមត្ថភាពក្នុងការរក វិភាគ និងបង្ហាញព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយ Spreedsheets។

Curriculum

Introduction to Spreadsheets

Entering Data

Using Formulas

Formatting Cells

Creating Charts and Graphs

Sorting and Filtering Data

Pivot Tables

Macros

Working with Multiple Sheets

Sharing and Collaborating on Spreadsheets

Importing and Exporting Data

Advanced Functions

Working with Dates and Times

Working with Text

Working with Numbers

Creating Templates

ទាញយកកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត

ទម្រង់ថ្នាក់ និងតម្លៃ

អំពីវគ្គសិក្សា
រយៈពេល៖
១៦​​ ម៉ោង
កាលវិភាគ៖
រៀន ១សប្ដាហ៍ ១ថ្ងៃ
អាយុ៖
15-55 អាយុ...ឆ្នាំ
ពេលវេលា៖
ថ្ងៃអាទិត្យ ៨:៣០ ព្រឹក ដល់ ១១:៣០ ព្រឹក

តម្លៃសិក្សា

$99
ចាប់ផ្តើមរៀន

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន