សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ШАГ логотип

វគ្គសិក្សាខ្លីៗសម្រាប់ឆ្នាំ​ ២០២៣

វិទ្យាស្ថាន IT Academy STEP កម្ពុជា

23.02.2023

12269 ទស្សនៈ

សូមចូលមើលបញ្ជីនៃវគ្គសិគ្សាយើង
យើងទទួលសិស្សត្រឹមតែ ២០-២៥​ នាក់ប៉ុណ្ណោះ ។

ថ្នាក់នៅទទួលសិស្សបាន

 

ថ្នាក់ពេញហើយ

វគ្គសិក្សា UX/UI Course

 • រយះពេលសិក្សាៈ 10 សប្តាហ៏
 • កាលវិភាគ: ____________
 • តម្លៃ: 250 ដុល្លា
 • ថ្ងៃចូលរៀនៈ ____________

Video Editing Course កំរិត 01: Adobe Premiere Pro

 • រយះពេលសិក្សាៈ 08 សប្តាហ៏
 • .កាលវិភាគ: ____________
 • តម្លៃ: 99 ដុល្លា​
 • ថ្ងៃចូលរៀនៈ ____________

វគ្គសិក្សា Video Editing Course កំរិត 02: Adobe After Effects and Cinema 4D

 • រយះពេលសិក្សាៈ 08 សប្តាហ៏
 • .កាលវិភាគ: ____________
 • តម្លៃ: 129 ដុល្លា​
 • ថ្ងៃចូលរៀនៈ ____________

វគ្គសិក្សា Web Development 

 • រយះពេលសិក្សាៈ 22 សប្តាហ៏
 • HTML & CSS/ Bootstrap: 05 សប្តាហ៏
 • JavaScript & jQuery: 06​​ សប្តាហ៏
 • PHP & MySQL: 11 សប្តាហ៏​
 • ​កាលវិភាគ: ____________
 • តម្លៃ: 350 ដុល្លា​
 • ថ្ងៃចូលរៀនៈ ____________

វគ្គសិក្សា Digital Marketing

 • រយះពេលសិក្សាៈ 10 សប្តាហ៏
 • កាលវិភាគៈ ____________
 • តម្លៃ: ២៥០ ដុល្លា​
 • ថ្ងៃចូលរៀនៈ ___________

វគ្គសិក្សា Adobe Photoshop 

 • រយះពេលសិក្សាៈ 08 សប្តាហ៏
 • កាលវិភាគ: ____________
 • តម្លៃៈ 99 ដុល្លា​
 • ថ្ងៃចូលរៀនៈ ___________

វគ្គសិក្សា Advanced Excel & Google Spreadsheets

 • រយះពេលសិក្សាៈ 08 សប្តាហ៏
 • កាលវិភាគ: ____________
 • តម្លៃៈ 99 ដុល្លា​
 • ថ្ងៃចូលរៀនៈ ___________

វគ្គសិក្សា  Adobe Illustrator

 • រយះពេលសិក្សាៈ 08 សប្តាហ៏
 • កាលវិភាគ: ____________
 • តម្លៃៈ 99 ដុល្លា​
 • ថ្ងៃចូលរៀនៈ ___________

វគ្គសិក្សាPython 

 • រយះពេលសិក្សាៈ 15 ថ្ងៃ
 • កាលវិភាគ: ____________
 • តម្លៃ: 210 ដុល្លា​
 • ថ្ងៃចូលរៀនៈ____________

វគ្គសិក្សា  IT Support Technician

 • រយះពេលសិក្សាៈ 12 សប្តាហ៏
 • កាលវិភាគ: ____________
 • តម្លៃៈ 350 ដុល្លា​
 • ថ្ងៃចូលរៀនៈ ____________
 • សញ្ញាបត្រទទួលបាន: IT Academy STEP Cambodia Institute and CISCO

 

វគ្គសិក្សាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាថាអ្នកទទួលបានជំនាញអនុវត្តជាក់ស្តែង ខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើការលើគម្រោង និងបង្កើតផលប័ត្រដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក។ កុំបារម្ភ ប្រសិនបើអ្នកខ្វះបទពិសោធន៍ IT ពីមុន ព្រោះយើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការណែនាំចាំបាច់។

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីកក់កន្លែងរបស់អ្នក!អ្នកនិពន្ធ::

វិទ្យាស្ថាន IT Academy STEP កម្ពុជា

IT Academy STEP Cambodia គឺជាសាខានៃស្ថាប័នបណ្តុះបណ្តាលអន្តរជាតិដ៏ធំបំផុតដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុង 20 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក។ យើងមានមោទនភាពដែលអាចផ្តល់ជូនសិស្សានុសិស្សរបស់យើងនូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពដែលជាតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារ និងធានានូវការងារដែលមានប្រាក់ខែល្អសម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើង។

វិទ្យាស្ថាន IT Academy STEP កម្ពុជាបើកការចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2023/2024

វិទ្យាស្ថាន IT Academy STEP កម្ពុជាមានមោទនភាពជំរាបជួនដំណឹងថា ឥឡូវនេះយើងបើកទទួលពាក្យសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2023/2024 ។

វិវិទ្យាស្ថាន IT Academy STEP កម្ពុជាមានមោទនភាពក្នុងការប្រកាសថា ឥឡូវនេះយើងកំពុងបើកទទួលពាក្យសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2023/2024។ យើងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីជំនាញវិជ្ជាជីវៈកម្រិតអន្តរជាតិចំនួនពីរ - ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី(Software Development) និងកម្មវីធីរចនាកុំព្យូទ័រក្រាហ្វិក(Computer Graphic and Design)។ កម្មវិធីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរនេះ មានរយៈពេលសិក្សា 2.5 ឆ្នាំ។ ដើម្បីចាប់ផ្តើម សិស្សគួរតែមានចំណេះដឹងប្

ШАГ логотип

news

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវសិក្សាមុខវិជ្ជា Python?

១. ហេតុអ្វីបានជាត្រូវសិក្សាមុខវិជ្ជា Python? ២. កម្មវិធីអនុវត្តនៃ Python ៣. គម្រោងឧទាហរណ៏ ៤. ចូលរួមវគ្គសិក្សាមូលដ្ឋាន Python

Python គឺជាភាសាសរសេរកម្មវិធីដែលគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតមួយក្នុងពិភពលោក។ វាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាក់ ភាពបត់បែន និងមុខងារធំទូលាយ ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរសិក្សា Python ហើយតើវាអាចអនុវត្តបានដោយរបៀបណា? នៅក្នុងការប្រកាស Blog នេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែល Python គឺជាឧបករណ៏ដ៏មានតម្លៃក្នុងការសិក្សា និងផ្តល់នូវឧទាហរណ៏បីនៃគម្រោងដែលអ្�

ШАГ логотип

news

វិទ្យាស្ថាន IT Academy Step គឺជាមជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល Microsoft ដែលមានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការ

វិទ្យាស្ថាន IT Academy Step គឺមានមោទនភាពក្នុងការប្រកាសថាខ្លួនបានក្លាយទៅជាមជ្ឍមណ្ឌលដែលមានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការជាមួយក្រុមហ៊ុន Microsoft Learn នៅប្រទេសខ្មែរ។

វិទ្យាស្ថាន IT Academy Step គឺជាមជ្ឍមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល Microsoft ដែលមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ។ វិទ្យាស្ថាន IT Academy Step គឺមានមោទនភាពក្នុងការប្រកាសថាខ្លួនបានក្លាយទៅជាមជ្ឍមណ្ឌលដែលមានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការ​ជាមួយក្រុមហ៊ុន Microsoft Learn នៅប្រទេសខ្មែរ។​ នេះគឺជាការអភិវឌ្ឍន៏មួយដ៏គួរអោយចាប់អារម្មណ៏ព្រោះវានឹងនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៏រាប់មិនអស់ដល់និស្សិតក្នុងការបន្តអាជីពក្នុងវិស័យឧស្សាហក

ШАГ логотип

វគ្គសិក្សាខ្លីៗសម្រាប់ឆ្នាំ​ ២០២៣

តើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៏ក្នុងការសិក្សាជំនាញឌីជីថលមួយដែលជាក់លាក់ប៉ុន្តែអ្នកមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មែនរឺទេ? ​ចូលរួមវគ្គសិក្សាខ្លីពី STEP IT Academy ទាំងផ្នែករចនា និងការសរសេរកម្មវិធី។

សូមចូលមើលបញ្ជីនៃវគ្គសិគ្សាយើង យើងទទួលសិស្សត្រឹមតែ ២០-២៥​ នាក់ប៉ុណ្ណោះ ។ ថ្នាក់នៅទទួលសិស្សបាន   ថ្នាក់ពេញហើយ វគ្គសិក្សា UX/UI Course រយះពេលសិក្សាៈ 10 សប្តាហ៏ កាលវិភាគ: ____________ តម្លៃ: 250 ដុល្លា ថ្ងៃចូលរៀនៈ ____________ Video Editing Course កំរិត 01: Adobe Premiere Pro រយះពេលសិក្សាៈ 08 សប្តាហ៏ .កាលវិភាគ: ____________ តម្លៃ: 99 ដុល្លា​ ថ្ងៃចូលរៀនៈ ____________ វគ្គសិក្សា Video Editing Course កំរិត 02: Adobe After Effects and Cinema 4D រយះពេលសិក្សាៈ 08 ស�

ШАГ логотип

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន