សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Ty Chea

Student:

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី:

Software Development

ហេតុផលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀន Programming ព្រោះខ្ញុំចង់វិវត្តន៍ជំនាញនៃការគិត របស់ខ្ញុំ និងភាពសមហេតុផល ដូចដែលបានដឹងហើយថា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ព័ត៌មានវិទ្យា គួរតែខ្លាំងនូវសមត្ថភាពទាំងនោះ។  នៅពេលដែលពួកគេបង្កើត Software នីមួយៗ ពួកគេគួរតែដឹងពីតម្រូវការ របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ដូចនេះ ពួកគេនឹងគិតឲ្យបានជាក់លាក់ និងឆ្លាតជាងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ។ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀននៅ IT Academy STEP Cambodia ពីព្រោះសាលានេះ មានការរៀបចំមុខវិជ្ជាបានល្អ និងផ្តត់ផ្គង់សម្ភារៈសិក្សា​​ បង្រៀនសិស្សពីកំរិតចាប់ផ្តើម ដល់កំរិតខ្ពស់ ហើយថែមទាំងមានគ្រូបង្រៀនល្អៗទៀត។ រយៈពេលសិក្សាក៏មិនយូរណាស់ដែរ បើប្រៀបធ្រៀប ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ។ ​ខ្ញុំក៏ពេញចិត្តនឹងការបត់បែនពេលវេលាសិក្សា ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំងាយស្រួល កែប្រែពេលវេលាផ្ទាល់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំផងដែរ។

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន