សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Phay Chanrothana

Student:

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី:

Software Development

បច្ចេកវិទ្យា គឺជាវិស័យឈានមុខគេនៅក្នុងសាកលលោកសព្វថ្ងៃ ដូចនេះហើយ ការសរសេរកូដគឺសំខាន់ណាស់ ប្រសិនបើអ្នកចង់ក្លាយទៅជាបុគ្គលជោគជ័យម្នាក់។ ក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម នៅសាកលវិទ្យាល័យ ខ្ញុំបានឃើញឱកាសជាច្រើននៃបច្ចេកវិទ្យា។ ព្រោះតែ Programming គឺជាគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃបច្ចេកវិទ្យា ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលរៀនវគ្គនេះ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្ញុំ។ ក្នុងចំនោមគ្រឹះស្ថានអប់រំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំគិតថា IT Academy STEP គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ។ ជាមួយនឹង កម្មវិធីសិក្សាបរទេស និងគ្រូបង្រៀនដែលមកពីគ្រប់ប្រទេស សិស្សជនជាខ្មែរអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ ពីគ្រូ និងវាធ្វើឲ្យយើងអាចគិតបានធំធេង និងមានភាពច្នៃប្រឌិត។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា IT Academy STEP នឹងផ្តល់ចំណេះដឹង ខាងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអប់រំល្អ ដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសរៀននៅទីនេះ។

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន