សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Kuch

Student:

បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី:

Software Development

ហេតុផលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសរៀននៅ IT Academy STEP ព្រោះខ្ញុំរកមើលមិនឃើញកម្មវិធីសិក្សា Software Development ល្អជាងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ IT Academy STEP ក៏ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ​ ពីក្រុមហ៊ុនអន្តជាតិ ដូចជា Microsoft និង CISCO ផងដែរ។ 

ខ្ញុំចង់រៀន Hardware Engineering ប៉ុន្តែដោយសារតែវាមិនមាននៅក្នុងសាខារបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តរៀន Software Development ព្រោះបច្ចេកវិទ្យាគឺជាអនាគត។ ខ្ញុំចូលចិត្តរៀននៅទីនេះ ព្រោះវាមានកន្លែងហ្វឹកហាត់ និងពិន្ទុនៅទីនេះ គឺមិនដូចជាសាកលវិទ្យាល័យខ្លះដែលសិស្សអាចលួចចម្លងបាន ឬប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់នោះទេ។ នៅទីនេះគឺខុសគ្នា។ ជំនាញ ទេពកោសល្យ និងសមត្ថភាពគឺ ពេញលេញ។

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន