សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ទូរស័ព្ទត្រូវតែមានទម្រង់
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

យើងជឿជាក់ថានរណាម្នាក់ក៏អាចក្លាយជាអ្នកជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាមួយនាក់ដែរ។ ដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យតាមគោលដៅនេះអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានសេចក្តីប្រាថ្នា ការឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងការគោរពវិន័យ។ យើងនឹងយកចិត្តទុកពីអ្វីដែលនៅសេសសល់។

យើងបានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដ៏ទូលំទូលាយមួយដើម្បីធ្វើឱ្យស្ទាត់ជំនាញដល់ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាជាលក្ខណៈអាជីពតាមរយៈការអនុវត្ត។

សាលាIT Academy STEP បានធ្វើនឹងកំពុងធ្វើការលើផ្នែកអប់រំព័ត៌មានវិទ្យាតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៩មកម្លេះ។ យើងសហការជាមួយបណ្តាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ Software ធំៗ។ យើងដឹងថាការអប់រំប្រភេទណាដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដ៏ជោគជ័យក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា។ អរគុណដល់កម្មវិធីសិក្សាល្អឯក និងគម្រោងផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រ សិស្សរបស់យើងសិក្សាដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាពិតជាក់ស្តែងដើម្បីអាចចូលរួមក្នុងឧស្សាហកម្មព័ត៌មានវិទ្យាបើទោះជាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃអំឡុងពេលបណ្តុះបណ្តាលក៏ដោយ។

គុណតម្លៃនៃកម្មវិធីមានលក្ខណៈអាជីព "ការអភិវឌ្ឍសូហ្វែរ" ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីSTEPរាប់ពាន់អ្នក ដែលឥលូវជាអ្នកធ្វើការជាអ្នករចនាម៉ូដ ជាវិចិត្រករ និងជាជាងគំនូជីវចលដ៏មានសមត្ថភាពក្នុងក្រុមហ៊ុនធំៗក្នុង៣៦ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក។

ភាពទាក់ទង ជំនាញ ការគាំទ្រ

ភាពទាក់ទង ជំនាញ ការគាំទ្រ

ដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងសាលា IT Academy STEP គឺផ្អែកទៅលើសមាសភាគនៃការអប់រំដែលមានប្រសិទ្ធភាពសំខាន់ៗបី។

កម្មវិធីសិក្សាបច្ចុប្បន្ន

ចំណេះដឹង និងជំនាញដែលសិស្សរបស់យើងទទួលបានត្រូវតែបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់និយោជកសព្វថ្ងៃ និងក្នុងពេលអនាគត។ ដូច្នេះ យើងពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរៀងរាល់៦ខែម្តង។

គ្រូបណ្តុះបណ្តាលជាមួយជំនាញអនុវត្តជាក់ស្តែង

គ្រូបណ្តុះបណ្តាលសាលា IT Academy STEP គឺជាអ្នកអាជីពផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាជាមួយនឹងបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច៥ឆ្នាំ។ និស្សិតរបស់យើងទទួលបានចំណេះដឹង និងជំនាញតែមួយគត់ ដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។

បរិយាកាសស្និទ្ធស្នាល

យើងបានបង្កើតបរិយាកាសិក្សាដ៏ពិសេសមួយជាកន្លែងដែលគ្រូបណ្តុះបណ្តាល និងនិស្សិតអាចទំនាក់ទំនងជាដៃគូ ដោយអនុវត្តតាមគោលដៅមួយ។ បន្ទប់រៀនរបស់ពួកយើង និងបន្ទប់ពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវគឺបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ជាមួយនឹងកន្លែងការងារមានផាសុកភាព កុំព្យូទ័រ និងប្រព័ន្ធសូហ្វែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។

កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងសម្រាប់

កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងសម្រាប់

សិស្ស និងសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សា (អាយុ១៥-1៨ឆ្នាំ)

ទទួលបានអាជីពដំបូងតាមដោយក្តីស្រម៉ៃដល់ការក្លាយអ្នកបង្កើតកម្មវិធី

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ (អាយុ១៨-២៣ឆ្នាំ)

ទទួលបានការអប់រំជំនាញទី២ស្របជាមួយការអប់រំនៅសាកលវិទ្យាល័យ

អ្នកតំណាងនៃវិជ្ជាជីវៈដទៃទៀត (ចាប់ពីអាយុ២៣ដល់៥៥ឆ្នាំ)

អ្នកដែលមិនពេញចិត្តជាមួយមុខរបរបច្ចុប្បន្ន និងការយល់ឃើញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងអាចទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជាអ្នកបង្កើតសូហ្វែរ និងកសាងមុខរបរមួយក្នុងឧស្សាហកម្មព័ត៌មានវិទ្យា។

ចំពោះអ្នកដែលចង់ធ្វើឱ្យគុណវុឌ្ឍិផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាប្រសើរឡើង

ការបង្កើតជាប្រព័ន្ធចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ និងទទួលបានជំនាញអាជីពដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាទំនើប។

នឹងទទួលបាន

បន្ទាប់ពី២ឆ្នាំកន្លះ សិស្សសាលា IT Academy STEP នឹងទទួលបាន

ការបណ្តុះបណ្តាលដោយមានការអនុវត្តជាក់ស្តែងជាអតិបរិមា

ដំណើរការអប់រំនៅSTEP គឺផ្អែកលើការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ យើងមិនមានមេរៀនដែលធ្វើឱ្យនិស្សិតធុញទ្រាន់ និស្សិតរបស់យើងមិនទាមទារឱ្យសរសេរមេរៀនសង្ខេបឡើយ។ សម្ភារៈសិក្សាទំាងអស់គឺអាចរកបាននៅវេទិកាអនឡាញទំនើប និងងាយស្រួល។ និស្សិតអាចសិក្សានៅកន្លែងណាក៏បាន និងពេលណាក៏បាន។

បានបំពេញរូបភាពឬរូបថតនៃគំរូការងាររបស់ខ្លួន

និស្សិតសាលាIT Academy STEP ធ្វើការលើគម្រោងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយអនុវត្តតាមតម្រូវការឧស្សាហកម្មព័ត៌មានវិទ្យា និងតម្រូវការរបស់និយោជក។ លទ្ធផលចុងក្រោយនៃកម្មវិធីអប់រំគឺគម្រោងបញ្ចប់ការសិក្សា។ គម្រោងរបស់និស្សិតត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងប្រវត្តិការងារជាលក្ខណៈអាជីពមួយដែលនឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការងាររបស់និស្សិត។

ជំនួយការការងារ

អ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យាដែលកំពុងឈានមុខគេចូលរួមបទបង្ហាញគម្រោងរបស់និស្សិត ចូលរួមជាសមាជិកវិនិច្ឆ័យ និងជាវាគ្មិននៅព្រឹតិ្តការណ៍ជួបជុំក្នុងកិច្ចសហការកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងការប្រកួតប្រជែងដែលបានរៀបចំឡើងដោយSTEP ។ និស្សិតដែលខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សា និងមានទេពកោសល្យត្រូវបានចុះឈ្មោះសូម្បីមុនពេលបញ្ចប់ការសិក្សាក៏ដោយ។

ហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធីមានរយៈពេល២ឆ្នាំកន្លះ ហេតុអ្វីមិនមានរយៈពេលត្រឹមតែ៣ខែ?

ជាញឹកញាប់វគ្គសិក្សាខ្លីៗសន្យាដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលអ្នកទើបចាប់ផ្តើមសិក្សាដំបូង ឱ្យក្លាយជាអ្នកអាជីពដែលមានសមត្ថភាពមួយនាក់តែក្នុងរយៈពេល៣ទៅ៤ខែ។ នេះគឺការលើកឡើងទាំងការកុហកទាំងគ្មានសមត្ថភាព។ ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបែបនេះ អ្នកសិក្សាមួយនាក់អាចរៀនបានមូលដ្ឋានគ្រឹះខ្លះប៉ុណ្ណោះ មិនមែនជាជំនាញដោយមានការអនុវត្តជាក់ស្តែងខ្លាំងក្លានោះទេ។ បន្ទាប់ពីវគ្គសិក្សា អ្នកបង្កើតកម្មវិធីអាចនឹងអនុវត្តការងារក្នុងកិច្ចការសាមញ្ញៗ និងទទួលបានប្រាក់ខែទាបៗ។ ដើម្បីឱ្យក្លាយជាអ្នកសិក្សាជឿនលឿន ពួកគេចាំបាច់ត្រូវរៀនឱ្យបានច្រើនដោយខ្លួនឯង ដោយការបំពេញនូវចន្លោះខ្វះខាតជាប់ៗគ្នាជាប្រចាំក្នុងការអប់រំមូលដ្ឋាន។ អ្នកបង្កើតកម្មវិធីដោយការបង្រៀនដោយខ្លួនឯងជាច្រើនសោកស្តាយថាពួកគេមិនបានទទួលការអប់រំដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅពេលចាប់ផ្តើមនៃមុខរបររបស់ពួកគេ។ កម្មវិធីលក្ខណៈអាជីព "ការអភិវឌ្ឍសូហ្វែរ" គ្របដណ្តប់លើមុខវិជ្ជាចាំបាច់ទាំងអស់សម្រាប់អ្នកជំនាញអាជីព។ កម្មវិធីត្រូវបានបង្កើតឡើងរយៈពេល២ឆ្នាំកន្លះ ឬ៥វគ្គ។ យើងមានទំនុកចិត្តនោះគឺជារយៈពេលត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបានជំនាញ និងបទពិសោធន៍ចាំបាច់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកអាជីពដែលមានតម្រូវការខ្ពស់។

កម្មវិធីសិក្សា

គម្រោងសង្ខេបមុខវិជ្ជាសិក្សា

កម្មវិធីជាតម្រូវការទីផ្សារឧស្សាហកម្មព័ត៌មានវិទ្យាដែលបានអភិវឌ្ឍឡើង។ អ្នកជំនាញវិធីសាស្ត្រ និងគ្រូបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើងកំពុងធ្វើការបន្តបន្ទាប់លើការធ្វើ ឱ្យប្រសើរឡើង និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសិក្សាដើម្បីធានាថានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីSTEP អាចបង្ហាញនូវជំនាញផ្សេងៗដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេដល់និយោជកនាពេលអនាគត។

 • ការណែនាំទ្រឹស្តីក្បួនដោះស្រាយ និងរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ
 • ភាសាប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើតកម្មវិធី C
 • កម្មវិធីតម្រង់ទិសមុខវិជ្ជាដោយប្រើC ++
 • ការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យថ្នាក់គម្រូSTL ស្តង់ដា។
 • ការអភិវឌ្ឍអែពWindows ដោយប្រើកម្មវិធី Wisual C++ និងកម្មវិធី WinAPI
 • ទ្រឹស្តីដាតាបេស។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដាតាបេស៖ គោលការណ៍បង្កើតកម្មវិធីរបស់Microsoft Database Access, MySQL។​ វគ្គសិក្សាទទួលបានសិទ្ធិនៃ IT Academy
 • ការបង្កើតកម្មវិធី និងរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងនៃMicrosoft SQL Server 2012
 • កម្មវិធីOracle Database Programming
 • ការបង្កើតកម្មវិធីប្រព័ន្ធ (ថាមពលទាបសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាបណ្តាញ ដំណើរការ ការកើតឡើងដំណាលគ្នាជាលើកដំបូង ទំនាក់ទំនងអន្តរដំណើរការ) ការបង្កើតកម្មវិធីបណ្តាញ (ព្រីភ្លើង យន្តការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដំណាលគ្នា និងខុសគ្នា វីធីសារ)
 • ការរចនាតម្រង់ទិសមុខវិជ្ជា។ កម្មវិធីភាសាUML
 • ការគ្រប់គ្រងគម្រោង Software
 • ធាតុសំខាន់ៗរបស់ព័ត៌មានវិទ្យា៖ PC Hardware and Software -វគ្គសិក្សាដែលអនុញ្ញាតដោយ Cisco Networking Academy Authorized Course។
 • Hardware នៃកុំព្យូទ័រពិសេស និងកុំព្យូទ័រយួរដៃ
 • ការតម្លើង និងការរៀបចំប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬសូហ្វែរនៃWindows 10
 • ការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រដោយប្រើHTML5 បង្កើតភាសា និងផ្ទាំងម៉ូដដែលមានលក្ខណៈដូចទឹកធ្លាក់ CSS3
 • ភាសាសរសេរកម្មវិធីJavaScript
 • ការបង្កើតភាសាដែលអាចពន្យាបានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រ -XML
 • ការបង្កើតអែពគេហទំព័រដោយប្រើភាសាកម្មវិធីPHP និងបច្ចេកវិទ្យាAJAX
 • ការបង្កើតអែព​សម្រាប់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ Microsoft. NET
 • បង្កើតការដោះស្រាយ cloud ​ដោយប្រើកម្មវិធីWindows Azure
 • ការបង្កើតកម្មវិធីជាមួយJava
 • ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីAndroid OS សម្រាប់ឧបករណ៍ទូរស័ព្ទចល័ត
 • ការអភិវឌ្ឍហ្គេម
 • រចនាលំអាន
 • ការធ្វើតេស្ត Software (QA)
ទាញយកកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត
អ្នកនឹងអាច

ផ្អែកលើការបញ្ចប់ការសិក្សានៃវគ្គសិក្សាដែលអ្នកនឹងអាច

 • បង្កើតកម្មវិធីWindows ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាclient-server ក្រាហ្វិក ដាតាបេស និងពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
 • ថ្លៃដើមក្នុងការអនុវត្ត
 • រចនា និងគ្រប់គ្រង Databaseនៃភាពស៊ាំញុំា និងទំហំខុសគ្នា
 • បង្កើតកម្មវិធី ផ្នែកលើគេហទំព័រដែលឆ្លើយតបទៅនៅសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និង ផ្តល់ព័ត៌មានដែលរក្សាទុកក្នុង Database
 • ការគ្រប់គ្រងដាតាបេសដោយស្វ័យប្រវត្តិផ្អែកលើកិច្ចការ និងតម្រូវការរបស់អតិថិជន
 • ចូលរួមក្នុងការបង្កើតហ្គេមកុំព្យូទ័រ
 • ការបញ្ជាក់កម្មវិធី និងការអនុវត្តសម្រាប់កិច្ចការជាក់លាក់
 • អភិវឌ្ឍកម្មវិធី បណ្តាញ Network
 • បង្កើតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
 • បង្កើតកម្មវិធីនិងឯកតាវេបសាយដែលមានមូលដ្ឋានលើវេទិកាណេត
 • ធានាដល់សុវត្ថិភាពក្នុងការអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់ដំណើរការបម្លែងព័ត៌មានទៅក្នុងកូដមួយ ការបញ្ជាក់ដោយមានភស្តុតាង និងធ្វើឱ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងការត ភ្ជាប់។
 • ការធ្វើតេស្តសូហ្វែរដោយយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមកប្រើ គម្រោងរចនាសូហ្វែរដោយមិនមានភាសាសម្រាប់អនុវត្ត
ទម្រង់នៃការសិក្សា

ទម្រង់នៃការសិក្សា

ជម្រើសនៃការសិក្សា

$

តម្លៃសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់ពេញម៉ោង៖ ១៦០០$ ក្នុង០១ឆ្នាំ ហើយតម្លៃសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់ក្រៅម៉ោង៖ ១៤០០$ ក្នុង០១ឆ្នាំ$

កាលវិភាគសិក្សា៖

 

វគ្គពេញម៉ោង៖

 • ពេលព្រឹក៖ ម៉ោង 8:30 ព្រឹក - 11:30 ព្រឹក
 • ពេលរសៀល៖ ម៉ោង 1:30 រសៀល - 4:20 រសៀល
 • ពេលយប់៖ ម៉ោង 6:00 ល្ងាច - 9:00 យប់

 

៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ (គឺរាប់បញ្ចូល២ថ្ងៃសំរាប់ធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួន)

 

វគ្គក្រៅម៉ោង៖

 • ថ្ងៃសៅរ៍៖ ម៉ោង 1:00 រសៀល - 5:30 នាទីល្ងាច
 • ថ្ងៃអាទិត្យ៖ ម៉ោង 8:00 ព្រឹក - 12:30 ថ្ងៃត្រង់

 

១ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ (ថ្ងៃ សៅរ៍ ឬ ថ្ងៃ អាទិត្យ)

 

តម្លៃនៃការចុះឈ្មោះ

 

50$ (ការបង់មួយដងសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសិក្សាដំបូង)

 

តម្លៃបន្ថែមសម្រាប់សិក្សាយកបរិញ្ញាបត្ររង

 

300$ (ការបង់មួយដងសម្រាប់ការប្រឡងចេញ ប្រឡងចូល និងចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)

 

ការផ្តល់សេវាដោយឥតគិតថ្លៃ:

 • ការធ្វើតេស្តចុះឈ្មោះចូលរៀន
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះរយៈពេល១ខែ
 • ការប្រលងបញ្ចប់វគ្គសិក្សា
 • សំភារៈនៅក្នុងថ្នាក់
 • ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗក្នុងថ្នាក់រៀន
 • វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ

ភាសាអង់គ្លេស

០៥ឆមាស ឬ២ឆ្នាំកន្លះ។

15-55 អាយុ...ឆ្នាំ

វគ្គពេញម៉ោង៖ ៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ (គឺរាប់បញ្ចូល២ថ្ងៃសំរាប់ធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួន) វគ្គក្រៅម៉ោង៖ ១ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ (ថ្ងៃ សៅរ៍ ឬ ថ្ងៃ អាទិត្យ)

របៀបដែលយើងបង្រៀន

របៀបដែលយើងបង្រៀន

ដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងសាលាSTEP គឺផ្តោតទៅលើការអភិវឌ្ឍជំនាញអាជីពដោយការអនុវត្តដោយគ្មានការប៉ះពាល់ស្មារតីណាមួយឡើយ។ មិនមានប្រឡងសំណេរ មិនមានការទន្ទេញចាំមាត់។ មានតែតេស្តជាក់លាក់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯង។ អ្នកតំណាងពីក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យាចូលរួមការធ្វើបទបង្ហាញគម្រោងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិត និងនិស្សិតទាំងនោះដែលអាចបង្ហាញជំនាញរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អ ទទួលបានការងារដែលផ្តល់ឱ្យសូម្បីខណៈពេលកំពុងសិក្សាក៏ដោយ។

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សារបស់យើងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រអន្ដរជាតិពី IT Academy STEP

និងវិញ្ញាបនបត្រពីអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មព័ត៌មានវិទ្យា។​

ការងារបញ្ចប់ការសិក្

ក្រុមហ៊ុនដែលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាធ្វើការ

ប្រវត្តិរបស់សិស្ស

ប្រវត្តិរបស់សិស្ស

Ven Chang

Student

ខ្ញុំរៀនជំនាញ Software Development ព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តនូវការបង្កើតកម្មវិធី និងចង់បើកក្រុមហ៊ុន IT ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តនូវការសិក្សាពីវប្បធម៌បរទេស ក៏ដូចជាការយល់ដឹងអ្វីដែលថ្មីៗពីវាផងដែរ។ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ហើយក៏បានឈប់វិញ ដោយសារតែវាគឺពិតជាគួរអោយធុញទ្រាន់ ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សានៅទីនោះ។ ខ្ញុំសំរេចចិត្តមករៀននៅ IT Academy STEP ព្រោះ គ្រូបង្រៀនពោរពេញទៅ ដោយចំនេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ ហើយមិត្តរួមថ្នាក់មានភាពរួសរាយ និងប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាត ហើយបន្ទប់សិក្សាប្រកបដោយសំភារៈសិក្សាទំនើបៗ ដែលធ្វើអោយខ្ញុំចូលចិត្តនិងចង់រៀនជាខ្លាំង។
បង្ហាញបន្ថែមទៀត

Long Hong Thakvika

Student

មូលហេតុដែលខ្ញុំរៀនផ្នែក​​​ Software Development ព្រោះវាជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ តាំងពីកុមារភាព ហើយខ្ញុំចាប់ផ្តើមរៀនផ្នែកនេះទាំងពីអាយុ១៣ឆ្នាំ។ ចំពោះការសិក្សានៅវិទ្យាល័យផង និងនៅ IT Academy STEP Cambodia ផង វាមានការពិបាកបន្តិច ចំពោះការបែងចែកពេលវេលា។​ ខ្ញុំបានផ្តោតអារម្មណ៍មកលើអនាគតរបស់ខ្ញុំ នឹងរៀនអ្វីដែលទាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់ខ្ញុំ ដែលជា Developer ។ IT Academy STEP Cambodia ជាសាលាដែលមានគ្រូមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ និងមានបរិក្ខារទំនើប ហើយមានសញ្ញាប័ត្ររបស់អន្តជាតិ នេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជឿជាក់លើសាលានេះ។
បង្ហាញបន្ថែមទៀត

Leak Srey Sros

Student

សព្វថ្ងៃខ្ញុំរៀនផ្នែក Software Development នៅ សាលា IT Academy STEP និងធ្វើការងារជា Web Developer ។ ពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យាកាលពីរៀននៅវិទ្យាល័យ។ ខ្ញុំចូលចិត្តការសរសេរកូដ ចូលចិត្តស្រាវជ្រាវ ចង់បង្កើតកម្មវិធីរបស់ខ្លួនឯង​ បង្កើតអ្វីដែលថ្មី។ វាពិតជាពិបាកក្នុងការរៀន ពីព្រោះត្រូវការគិតច្រើន ព្យាយាម ហើយអនុវត្តឲ្យបានច្រើន។ នៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំ ចង់បើកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់បង្កើតកម្មវីធី និងគេហទំព័រ ។ ពីព្រោះ IT Academy STEP ជាសាលាអន្តរជាតិ ដែលបង្រៀនជំនាញច្បាស់លាស់។ ខ្ញុំនឹងណែនាំមិត្តរបស់ខ្ញុំ ឲ្យមករៀននៅសាលានេះ បើពួកគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Software Development។
បង្ហាញបន្ថែមទៀត

Hengly

Student

ខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀន Programming ព្រោះខ្ញុំគិតថា ការសរសេរកម្មវិធីនេះ វាគឺជាចំណុចចាប់ផ្តើមមួយនៃបច្ចេកវិទ្យា​ ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំយល់ដឹងពីវាបានល្អ ខ្ញុំស្ទើរតែអាចបង្តើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបាន។  ខ្ញុំចូលចិត្តរៀននៅទីនេះ និងចូលចិត្តគ្រប់យ៉ាង រួមទាំងបរិយាកាស​ គ្រូបង្រៀន ការប្រកួតប្រជែងជាមួយសិស្សដទៃ និងកម្មវិធីជាច្រើនដែលអាចចូលរួមបាន និងការបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយ។
បង្ហាញបន្ថែមទៀត

Kuch

Student

ហេតុផលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសរៀននៅ IT Academy STEP ព្រោះខ្ញុំរកមើលមិនឃើញកម្មវិធីសិក្សា Software Development ល្អជាងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ IT Academy STEP ក៏ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ​ ពីក្រុមហ៊ុនអន្តជាតិ ដូចជា Microsoft និង CISCO ផងដែរ។  ខ្ញុំចង់រៀន Hardware Engineering ប៉ុន្តែដោយសារតែវាមិនមាននៅក្នុងសាខារបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តរៀន Software Development ព្រោះបច្ចេកវិទ្យាគឺជាអនាគត។ ខ្ញុំចូលចិត្តរៀននៅទីនេះ ព្រោះវាមានកន្លែងហ្វឹកហាត់ និងពិន្ទុនៅទីនេះ គឺមិនដូចជាសាកលវិទ្យាល័យខ្លះដែលសិស្សអាចលួចចម្លងបាន ឬប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់នោះទេ។ នៅទីនេះគឺខុសគ្នា។ ជំនាញ ទេពកោសល្យ និងសមត្ថភាពគឺ ពេញលេញ។
បង្ហាញបន្ថែមទៀត

Phay Chanrothana

Student

បច្ចេកវិទ្យាគឺជាវិស័យឈានមុខ នៅក្នុងសាកលលោកសព្វថ្ងៃ ដូចនេះហើយ ការសរសេរកូដគឺសំខាន់ណាស់ ប្រសិនបើអ្នកចង់ក្លាយទៅជាបុគ្គលជោគជ័យម្នាក់។ ក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម នៅសាកលវិទ្យាល័យ ខ្ញុំបានឃើញឱកាសជាច្រើននៃបច្ចេកវិទ្យា។ ព្រោះតែ Programming គឺជាគ្រឹះមូលស្ថាននៃបច្ចេកវិទ្យា ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចូលរៀនវគ្គនេះ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្ញុំ។ ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានអប់រំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំគិតថា IT Academy STEP គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ។ ជាមួយនឹង កម្មវិធីសិក្សាបរទេស និងគ្រូបង្រៀនដែលមកពីគ្រប់ប្រទេស សិស្សជនជាតិខ្មែរអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ពីគ្រូ និងវាធ្វើឲ្យយើងអាចគិតបានធំធេង និងមានភាពច្នៃប្រឌិត។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា IT Academy STEP នឹងផ្តល់ចំណេះដឹងខាងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអប់រំល្អ ដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសរៀននៅទីនេះ។
បង្ហាញបន្ថែមទៀត

Kim Hоrn

Student

ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរៀន Programming ព្រោះមុខវិជ្ជានេះកំពុងតែពេញនិយមទូទាំងសកលលោក។ ហើយខ្ញុំក៏ចង់បង្កើតដំណោះស្រាយ ដែលងាយស្រួលនិងចំណាយពេលតិច។ ប្រទេសកម្ពុជា ចាំបាច់ត្រូវតែអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា ប៉ុន្តែមានត្រឹមតែសិស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះ ដែលរៀនមុខវិជ្ជានេះ។ ខ្ញុំគិតថា អនាគតរបស់ខ្ញុំនឹងប្រសើរឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំជ្រើសរើសរៀនមុខវិជ្ជា Software Development នេះ។ 
បង្ហាញបន្ថែមទៀត

Ty Chea

Student

ហេតុផលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀន Programming ព្រោះខ្ញុំចង់វិវត្តន៍ជំនាញនៃការគិតរបស់ខ្ញុំ និងភាពសមហេតុសមផល ដូចដែលបានដឹងហើយថា អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ព័ត៌មានវិទ្យា គួរតែខ្លាំងនូវសមត្ថភាពទាំងនោះ។  នៅពេលដែលពួកគេបង្កើត Software នីមួយៗ ពួកគេគួរតែដឹងពីតម្រូវការ របស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ដូចនេះ ពួកគេនឹងគិតឲ្យបានជាក់លាក់ និងឆ្លាតជាងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ។ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តរៀននៅ IT Academy STEP Cambodia ពីព្រោះសាលានេះ មានការរៀបចំមុខវិជ្ជាបានល្អ និងផ្តត់ផ្គង់សម្ភារៈសិក្សា​​ បង្រៀនសិស្សពីកំរិតចាប់ផ្តើម ដល់កំរិតខ្ពស់ ហើយថែមទាំងមានគ្រូបង្រៀនល្អៗទៀត។ រយៈពេលសិក្សាក៏មិនយូរណាស់ដែរ បើប្រៀបធ្រៀប ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ។ ​ខ្ញុំក៏ពេញចិត្តនឹងការបត់បែនពេលវេលាសិក្សា ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំងាយស្រួល កែប្រែពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំផងដែរ។
បង្ហាញបន្ថែមទៀត

Tann Verastya

Student

ខ្ញុំសិក្សានៅ IT Academy STEP​ Cambodia ខាងផ្នែក អភិវឌ្ឍន៍ Software។ វាគឺជាសុបិន្តរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យមកម្ល៉េះ។ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រៀនរបៀបបង្កើតកម្មវិធី និងធ្វើឲ្យវាដំណើរការ។ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ មានសាលាជាច្រើន ប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសរៀននៅ IT Academy STEP Cambodia។ គ្រឹះស្ថានអប់រំមួយនេះ អាចផ្តត់ផ្គង់អ្វីៗដែលខ្ញុំត្រូវការ។ គ្រូបង្រៀនសុទ្ធតែល្អ និងអាចពន្យល់យើងច្បាស់លាស់ពីវិធីដែលពង្រឹងជំនាញសរសេរកូដរបស់ពួកយើង។ រឿងមួយទៀតគឺ ខ្ញុំមិនចាំបាច់ចំណាយពេល៤ឆ្នាំ ក្នុងការសិក្សានោះទេ ព្រោះជំនាញ​ Software Development Professional Degree នេះគេរៀនត្រឹមតែ២ឆ្នាំកន្លះតែប៉ុណ្ណោះ ។​
បង្ហាញបន្ថែមទៀត

ហ៊ឺ សុផានរិន្ទ

CAMIS SOLUTION CO., LTD

បង្ហាញបន្ថែមទៀត
ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Telegram
អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលនយោបាយភាពឯកជននិងព័ត៌មានច្បាប់