12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

វគ្គសិក្សាកុំព្យូទ័រពិសេសរយះពេលខ្លីពី 1 ទៅ 12 ខែ។គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សានេះគឺដើម្បីផ្តល់នូវចំណេះដឹង ITពិសេសនៅក្នុងតំបន់។​ សម្រាប់ការបង្រៀនគឺត្រូវបានបែងចែកជាក្រុមតូចៗ, សិស្សម្នាក់គឺមានកន្លែងកុំព្យូទ័រម្នាក់មួយ។​គ្រូបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, ការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងជំនាញអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់ពួកគេ។
ហេតុអ្វីសិស្សជ្រើសរើស
IT ACADEMY STEP?

កម្មវិធីសិក្សាទំនើប និងស្របតាមតំរូវការទីផ្សារ

កម្មវិធីសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុលោមតាមតម្រូវការទីផ្សារផ្នែកពត៌មានវិទ្យា និងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយ៉ាងទៀងទាត់។ យើងផ្តល់ជូនតែមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗ ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពការងាររបស់អ្នក។

សម្ភារៈឧបទ្ទេសពិសេសប្លែកពីគេ

កម្មវិធីសិក្សា និងមុខវិជ្ជារបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនាញដ៏ល្អបំផុត។ យើងផ្ដល់ជូននូវសម្ភារៈសិក្សាតាមអេឡិចត្រូនិច និងគម្រោងជាក់ស្ដែងសម្រាប់ គាំទ្រដល់ដំណើរការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ហើយជាលទ្ធផល សិស្សរបស់យើងទទួលបានចំនេះដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដ។

គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

សំរាប់គ្រូនិងបុគ្គលិកនៅក្នុង Academy សុទ្ធតែមានជំនាញខ្ពស់ខាងផ្នែក IT ដែលពួកគេនឹងធ្វើចែករំលែចំណេះដឹងទាំងនេះទៅឲ្យសិស្ស។ យើងនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៀងទាត់ និងដើម្បីធ្វើឲ្យសមស្រប និងធ្វើឲ្យទាន់សម័យ

កុំព្យូទ័រ និងសម្ភារៈបរិក្ខាទំនើបៗ

សិស្សរបស់យើងអាចប្រើកុំព្យូទ័រទំនើបនិងសម្ភារៈបរិក្ខាចាំបាច់ជាច្រើនទៀត។សិស្សទាំងអស់ មានកន្លែងអង្គុយដែលបំពាក់ដោយកុំព្យូទ័រសម្រាប់ប្រើផ្ទាល់ខ្លួនមួយគ្រឿង។

បណ្ដុះបណ្ដាលដោយការអនុវត្តជាក់ស្ដែង ១០០%

ដំណើរការបណ្ដុះបណ្តាលរបស់យើងគឺផ្អែកទៅលើការបំពេញកិច្ចការជាក់ស្ដែង និងលំហាត់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់សាស្រាចារ្យ។ ហើយការបង្រៀន មិនមែនជាការស្តាប់តែការធ្វើបទបង្ហាញរបស់គ្រូបង្ហាត់ ដែលអាចបណ្តាលអោយមានភាពធុញធ្រាន់ឡើយ។

សញ្ញាប័ត្រទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ

សិក្សានៅ Academy និងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាវគ្គសិក្សានិមួយៗ។

វិញ្ញាបនប័ត្រខ្នាតអន្ដរជាតិ

IT Academy STEP គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលមួយដែលបានការអនុញ្ញាតស្របច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុន Microsoft, Cisco និង Au-todesk ។ សិស្ស នឹងទទួលបានឲកាសធ្វើការប្រលងយកសញ្ញាប័ត្រដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងអំឡុងពេលវគ្គសិក្សា ។

កាលវិភាគសិក្សាមានភាពងាយស្រួល

យើងមានថ្នាក់ពេលព្រឹក ពេលថ្ងៃ ពេលល្ងាច និង ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍។សិស្សអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូម៉ោងសិក្សាទៅតាមតម្រូវការ ការងារ ឬការសិក្សានៅកន្លែងផ្សេងទៀតបានយ៉ាងងាយស្រួល។

ជាជម្រើសដ៏ល្អដែលពិបាករកអ្វីមកជំនួស

សាស្រ្តាចារ្យមានបទពិសោធន៍ កម្មវិធីសិក្សា និងសម្ភារៈបច្ចេកទេសទំនើបទាន់សម័យ វិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ ជួយសម្រួលរកការងារដល់សិស្ស អ្វីទាំងអស់នេះនិងអ្វីៗជាច្រើនផ្សេងទៀតធ្វើអោយ IT Academy STEP មានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្រឹះស្ថានអប់រំដ៏ទៃផ្សេងទៀត។

ជូយស្វែងរកការងារ

យើងមានដែគូជាមួយក្រុមហ៊ុន IT និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងនិងជួយឲ្យសិស្សនឹងទទួលបានការងារធ្វើយ៉ាងចាប់រហ័សក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាឆ្នាំទីមួយ។

បែងចែកជាក្រុមសិក្សាតូចៗ

សិស្សរបស់យើងសិក្សាជាក្រុមតែមិនមែនជាក្រុមធំៗនេះទេ។វាមានភាពងាយស្រូលសំរាប់គ្រូរបស់យើងយកចិត្ដទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលសិស្សត្រូវការនិងជួយពួកគេអំពីដំណើរការនៃការរៀន។

គ្មានអំពើពុករលួយ

គ្រូទាំងអស់នៅ គ្មានការស៊ីសំណូក។ ចំណាត់ថ្នាក់ ឬពិន្ទុដែលអ្នកទទួលបាន ឆ្លុះបញ្ចំងអំពីចំណេះដឹងពិតប្រាកដរបស់អ្នក។

ការពិតនៃIT
Academy STEP

ស្ថាប័នអប់រំឯកជនដែលធំជាងគេបំផុត(ដែលមានសាខាចំនួយ ៣៣នៅក្នុងប្រទេសចំនួប១៣)។ បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩។

IT Academy STEP ត្រូវបានទទួលឈ្មោះល្បីនៅក្នុងចំណោមបជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់អឺុរ៉ុបនិងត្រូវបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតក្នុងស្ថាប័នជំនាញវិជ្ជាជីវះ Autodesk Maya។

និសិ្សតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅ IT Academy STEP គឺពួកគេនិងក្លាយទៅជានាក់ជំនញ IT ដ៏ល្អបំផុត។

យើងមានជំនាញវិជ្ចាជីវះដែលត្រូវបានវាយតម្លែដោយអ្នកជំនាញនៅទូទាំងពិភពលោកនិងធ្វើឲ្យទាន់សម័យនៅសម្ភារះបណ្ដះបណ្ដាល។

មានគ្រូជាង 600 នាក់ដែលប្រកប់ដោយពិសោធន៍ផ្នែក IT ។

យើងផ្ដល់នូវចំនេះដឹងដែលជាតំរូវការរបស់ទីផ្សារIT។

និសិ្សតរបស់ Academy តែងតែទទួលបានពាន់រង្វន់និងជើងឯកផ្នែកIT។

Academy គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលមួយដែលបានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុន Microsoft, Cisco និង Autodesk ។

មាននិស្សិតជាង ១៨, ០០០ នាក់ និងនិស្សិតបានបញ្ចប់ការសិក្សា៨០ ០០០នាក់ដែលពួកគេកំពុងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន IT ធំៗ។

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា គឺពួកគេបានបម្រើការនៅប្រទេសចំនួន ៣៦ នៅជុំវិញពិភពលោក។ ពួកគេជាច្រើនបានក្លាយទៅជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានជោគជ័យនិងអ្នកខ្លះទៀតកំពុងចាប់ផ្ដើម។

ក្រុមហ៊ុនដែលសិស្ស STEP នឹងត្រូវបម្រើការ

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form