ផ្ទះលេខ៖148ABC, ជាន់ទី 2, ផ្លូវលេខ 63 (កែងនិងផ្លូវ.252), ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

Other services

ការជួលបន្ទប់ប្រជុំ និងបន្ទប់រៀន

IT Academy STEP មានការផ្តល់ជូននូវការជួលបន្ទប់រៀន បន្ទប់ប្រជុំរយះពេលខ្លីសំរាប់ការធ្វើបទបង្ហាញ ការរៀបចំការប្រជុំ ការបណ្តុះបណ្តាលឬកម្មវិធី ផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

ផ្ទះលេខ៖148ABC, ជាន់ទី 2, ផ្លូវលេខ 63 (កែងនិងផ្លូវ.252), ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ

ការពិណ៏នា

 • ទំហំបន្ទប់៖ ៤០ម៉ែតការ៉េ
 • មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • សមត្ថភាពនៃបន្ទប់៖ អាចដាក់មនុស្សបានច្រើនបំផុត​៤០នាក់
 • មានតុធ្វើការសំរាប់មនុស្ស​២៤នាក់
 • មាន Projector
 • មាន Wi-Fi
 • មានក្តារខៀនស

តម្លៃ៖
ជួលគិតជាថ្ងៃ៖ ៥០ដុល្លារ
ជួលគិតជាម៉ោង៖ ១០ដុល្លារ

ការជួលបន្ទប់រៀន៖

 • ១២កន្លែងជាមួយនិងកុំព្យូទ័រ
 • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • សមត្ថភាពនៃបន្ទប់៖ អាចដាក់មនុស្សបានច្រើនបំផុត​៤០នាក់
 • មាន Wi-Fi
 • មានក្តារខៀនស
 • មាន Projector

តំលៃ៖
ជួលគិតជាថ្ងៃ៖ ៣០ដុល្លារ
ជួលគិតជាម៉ោង៖ ៦ដុល្លារ

សាលារបស់យើងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលមានឳកាសសហការជាមួយលោកអ្នក!

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form