12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

ចូលរួមវគ្គសិក្សា Web Development !

ដោយពឹងផ្អែកលើការស្នើរសុំពីសិស្ស និស្សិតជាច្រើនរូប​ ដូច្នេះហើយយើងសម្រេចថានឹងចាប់ផ្តើមបើកវគ្គសិក្សាថ្មីមួយលើជំនាញ Web Development ! ចំពោះលក្ខខណ្ឌមិនទាមទារបទពិសោធន៍ធ្លាប់រៀន​ឬមិនធ្លាប់រៀនពីមុនមកនោះទេ ដើម្បីសិក្សាវគ្គនេះ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែមានចំណង់ចំណូលចិត្តរៀនជំនាញ និងអាចប្រើប្រាស់កុំព្យួទ័របាន។

ក្នុងរយៈពេលតែ៦ខែប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកនឹងរៀនពីចំណុចមូលដ្ឋានគ្រឹះរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់លើវគ្គសិក្សា Web Development !

  • របៀបរចនាគេហទំព័រ 
  • របៀបធ្វើការជាមួយអតិថិជនដោយសង្ខេប​ និងការសរសេរកម្មវិធីវេបសាយ
  • កំណត់នូវការគ្រប់គ្រងមតិកាតាមរយៈកម្មវិធី WordPress
  • ប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយសំខាន់ៗសម្រាប់សុវត្ថិភាព និងការគ្រប់គ្រង
  • យល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគតាម google ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអ្នកបានតាមដានលើដំណើរការគេហទំព័ររបស់អ្នក
  • លោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីកម្មវិធី HTML/CSS, JavaScript, Ajax and jQuery, រួមជាមួយ PHP និង MySQL

កាលវិភាគសិក្សា៖

  • ចាប់ពីម៉ោង ០៦:០០ ល្ងាច ដល់ម៉ោង ០៨:៥០ នាទីយប់ 
  • សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ 

តម្លៃសិក្សា ៖ ៦០០ ដុល្លារ 

សិក្សារយៈពេល ៖ ៦ ខែ

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សានេះសិស្ស និស្សិតអាចបង្កើតវេបសាយដោយផ្ទាល់ខ្លួន និងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាពី IT Academy STEP Cambodia

Register

Name*
Surname*
Phone*
E-mail*

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form