12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

ទទួុលការបញ្ចុះតំលៃពិសេស20% សំរាប់ថ្លៃចុះឈ្មោះ.

Best IT education

 

ចាប់យកជំនាញ  IT ជាមួយ IT Academy STEP Cambodia!

ការសិក្សារយះពេលតែ ២ឆ្នាំ កន្លះ ដើម្បីទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជាលក្ខណះស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដែលនិងទទួលបាន សញ្ញាប័ត្រ ពី Cisco, Autodesk និង Microsoft. ទទួុលការបញ្ចុះតំលៃពិសេស20% ចាប់ពី $100 ទៅ $80 សំរាប់ថ្លៃចុះឈ្មោះ.

Register

Name*
Surname*
Phone*
E-mail*

ចំនួននៃឪកាសការងារក្នុងជំនាញ IT គឺកំពុងមានការកើនឡើង និង ជាមួយការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ អ្នកអាចស្វែងរកការងារបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រឺក៏ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ

IT Academy STEP ផ្តល់ជូននូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ IT​ ក្នុង​ ១៧ ​ប្រទេស តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៩ និង​ឥឡូវនេះសាលាក៏បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលមិត្ត​អ្នកសិក្សាទាំងអស់អាចចូលរៀនបាន

  • សំរាប់មុខជំនាញដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការងារ
  • សិក្សាជាក្រុមតូច
  • សិក្សាជាមួយគ្រូបរទេស

កាលវិភាគ និងការចំណាយ

  • សំរាប់ការសិក្សាពេញម៉ោង យើងសិក្សា​ ៥​ដង ក្នុងមួយសប្តាហ៏ នៅពេលព្រឹករឺក៏ពេលល្ងាច
  • សំរាប់ក្រៅម៉ោង យើងសិក្សា ១​ ដងក្នុងមួយសប្តាហ៏

សំរាប់តំលៃនេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងសញ្ញាប័ត្រអន្តរជាតិ ការប្រលង និងសំភារះក្នុងការសិក្សា​

១០០ភាគរយនៃសិស្សរបស់យើងបានផ្តល់យោបល់ក៏ដូចជាការណែនាំអំពី IT Academy STEP ទៅកាន់មិត្តរបស់ពួកគេ

 

 

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form