12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

ចូលរួម​ជាមួយ​យើង: TUK-TUK selfie!

ចូលរួមជាមួយការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងខ្ញុំអ្នកនិងឈ្នះរង្វាន់: សំបុត្រមើលកុន២!

Read more
15 febr.. 2016

International Safer Internet Day

  ថ្ងៃទី9 ខែកុម្ភៈគឺជាថ្ងៃទិវា​សុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតអន្តរជាតិ។ ខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុដែលអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុវត្ថិភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិត!

Read more
10 febr.. 2016

Free event: ចាប់ផ្ដើមជាមួយអាជិវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ២០១៦។

ប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនជាង៣៥%កុំពុងប្រើប្រាស់Internet, ហើយមានជនបរទេសប្រមាណ៧៧ពាន់នាក់ដែលនឹងកុំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ, ពីនោះទៅទៀតប្រជាជនប្រមាណ ៣លាននាក់កុំពុងប្រើសប្រាស់ Facebook។ នេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើម Online Business, អ្វីដែលនឹងកំពុងរីចម្រើនខ្លាំនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេស ASEAN.

Read more
8 febr.. 2016

ការសម្ងាត់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើFacebook.

រៀនពីរបៀបប្រៀបប្រើសប្រាស់Facebookដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញដែលអាចរក់លុយបាន។

Read more
2 febr.. 2016

ការបង្កើត Mobile Application – ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរតែចាប់ផ្ដើររៀនវាឥឡូវនេះ?

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមករាវេលាម៉ោង២រសៀល, Interational IT Academy STEP and Rotati Consulting, ក្រុមហ៊ុនបង្កើតsoftware

Read more
25 gen.. 2016

International IT Academy STEP ត្រៀមខ្លូនជាស្រេចសំរាប់ការវនិយោគនៅទឹកប្រាក់កន្លះលានដុល្លារក្នុងវិស័យអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

International IT Academy STEP ត្រៀមខ្លូនជាស្រេចសំរាប់ការវនិយោគនៅទឹកប្រាក់កន្លះលានដុល្លារក្នុងវិស័យអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Read more
21 gen.. 2016

តើអ្វីដែលគួរតែអំពី Internet Marketing ដើម្បីជោគជ័យ?

ការប្រើប្រាស់ Internet មានការរីកចំរើនខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយល្បឿន ៤១៤% ក្នុងមួយឆ្នាំ! ប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែល ៣ លាននាក់កំពុងនឹងប្រើប្រាស់ Facebook។ ប្រសិនបើអ្នកចងកត់សម្គាល់, ពីរបៀបរៀននិងតំណើរការ Internet Marketing ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

Read more
31 des.. 2015

សិក្ខាសាលាដោយឥគិតថ្លៃ: ស្វេងយល់ពីអាតកំបាងនៃ effectក្នុង រឿងហូលីវូដ!

រៀនអំពីរបៀបបង្កើត effects ពិសេសឲ្យដូចក្នុងរឿង Hollywood។

Read more
19 des.. 2015

វគ្គនេះគឺឥតគិតថ្លៃសម តើយើងត្រូវបង្កើតកុំព្យូរហ្គេមដោយរបៀបណា។

តើកូនរបស់អ្នកចូលចិត្តលេងហ្គេមនៅក្នុងកុំព្យូរនិងចំនាយពេលទំនេរជាមួយកុំព្យូទ័រដែរឬទេ?

Read more
19 des.. 2015

Junior Computer Academy STEP សំរាប់កុមារ

យើងបង្រៀនក្មេងៗពីរបៀបបង្កើតហ្គេមកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លូន

Read more
18 des.. 2015

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form