12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

ថ្នាក់សិក្សាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជំនាញខ្លីៗចាប់ទទួលចុះឈ្មោះហើយ

 

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ​ របស់ក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ​បានផ្តល់ឱកាសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងចង់បានទទួលជំនាញសម្រាប់តម្រូវកា​ចំាបាច់នៅក្នុងព្រះទេសកម្ពុជា ក្នុងការទទួលបានជោគជ័យក្នុងការស្វែង រកការងារធ្វើ

តើអ្នកត្រូវការចំនាយដែរឬទេ?

មិនមានការចំនាយឡើយ មិនត្រឹមតែប៉ុន្នោះ អ្នកនឹងបានទទួលការលើកទឹកចិត្តចំនួន ១០០​ដុល្លាសម្រាប់ការសិស្សា។

តើអ្នកណាអាចចូលរួមបាន?

កម្មវិធីជំនាញនេះគឺសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទូទៅ ចាប់ពីអាយុ ១៨​ឆ្នាំ ដល់ ២៥ ឆ្នាំ។​សិស្សត្រូវមានចំនាប់អារម្មណ៍ចំពោះមុខវិជ្ជាពត៌មានវិជ្ជា និង ជំនាញកុំព្យូរទ័រ​ព្រមទាំងភាសាអង់គ្លេស ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន និង​អាចចូលរួមសិក្សារយះពេល ៦​ខែបាន។ សម្រាប់តែ២៥នាក់សម្រាប់មុខជំនាញនីមួយៗ។

តើសិស្សអាចរៀនជំនាញអ្វីខ្លះ?

សិស្សអាចជ្រើសរើស ជំនាញមួយណាកបានដូចខាងក្រោម

  • ជំនាញ ក្រាហ្វិឌីសាញ
  • ជំនាញគ្រប់ពត៌មានវិជ្ជា
  • ជំនាញ គ្រប់គ្រង និង រចនាគេហទំព័រ

ជំនាញនីមួយៗនឹងត្រូវបង្រៀន ពេញម៉ោងដែលមានរយះពេល៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៣:០០ រសៀល

នៅទីតាំង IT​ Academy STEP Cambodia​ សិស្សទាំងអស់នឹងត្រូវផ្តល់ជូននៅកំព្យូទ័រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងកំលុងពេលកំពុងសិស្សា។

បើមានចំនាប់អារម្មណ៍សូមចុះឈ្មោះតាមរយះ 

រាល់បេក្ខជនទាំងអស់នឹងត្រូវបានទំនាក់ទំនងដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍

ការចូលរៀន នឹងចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែ មិនា ខាងមុខនេះ សូមមេត្តារួសរាន់ឡើងកន្លែងមានកំនត់

 

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form