សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

ទូរស័ព្ទត្រូវតែមានទម្រង់
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

ចូលទៅកាន់ឆានែល Telegram ដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកយើង!

សូមចូលទៅកាន់ឆានែល Telegram របស់  IT Academy STEP ដើម្បីទទួលបាននូវមាតិកាដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលអ្នកអាចមានឱកាសធ្វើការរៀនសូត្រពីអ្នកជំនាញ ហើយអាចទទួលបាននូវព័ត៌មានស្តីពីការផ្តល់ជូនយ៉ាងពិសេសនានានិងព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗរបស់ពួកយើងថែមទៀតផង!

ជាមួយនឹងឆានែលអប់រំដ៏ពិសេសនៅក្នុង Telegram មួយនេះអ្នកនឹងអាចទទួលបាននូវ៖

  • ការទស្សនាវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍ដូចជា សិក្សាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការងារនៅក្នុងវិស័យ​ព័ត៌មានវិទ្យាឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង
  • ការអានអត្ថបទដែលទាក់ទងពីលទ្ធភាពនៃការអប់រំដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពឱ្យជោគជ័យក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា
  • ការស្វែងយល់ពីនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលា IT Academy STEP ទាក់ទងនឹងការងារនិងអនុសាសន៍របស់ពួកគេ
  • ការសាកល្បងលេងឆ្លើយសំណួរ
  • ការផ្តល់ជូនយ៉ាងពិសេសពីសាលា IT Academy STEP!

សូមចូលទៅកាន់ឆានែល Telegram ដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកយើងឥឡូវនេះ!

 

ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Telegram
អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលនយោបាយភាពឯកជននិងព័ត៌មានច្បាប់