សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន

ទទួលបានការបញ្ចុះតំលៃយ៉ាងពិសេស 50% លើថ្លៃចុះឈ្មោះសិក្សា

ចាប់យកជំនាញ IT ជាមួយ IT Academy STEP Cambodia!

អានបន្ថែម

Junior Computer Academy STEP ចាប់ផ្តើមទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនផ្នែក ច្នៃប្រឌិតក្នុងការសរសេរកម្មវិធី ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ាដ។

ចូលទៅកាន់ឆានែល Telegram ដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកយើង!

MIT Solve ការប្រកួតប្រជែងជាសកលឆ្នាំ ២០២០ ជ្រើសរើសយក Sisters of Code ជាគម្រោងកំពូលមួយ!

ក្លាយជាអ្នក Designer ជាមួយនឹង IT Academy STEP!

ឱកាសថ្មីៗសម្រាប់អ្នកសិក្សាវ័យក្មេងដើម្បីស្វែងយល់ពីពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យនៃកុំព្យូទ័រ!

អាចក្លាយជា Programmer ប្រចាំនៅ IT Academy STEP!

ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Telegram
អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលនយោបាយភាពឯកជននិងព័ត៌មានច្បាប់