សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

ព័ត៌មាន

ព័ត៌មាន

MIT Solve ការប្រកួតប្រជែងជាសកលឆ្នាំ ២០២០ ជ្រើសរើសយក Sisters of Code ជាគម្រោងកំពូលមួយ!

ដំណឹងល្អដើម្បីចែករំលែក Sisters of Code ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ MIT Solve ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ Massachusetts Institute for Technology ជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមថ្មីទាំង ៣៥ ដែលមកពី ២០ ប្រទេសនៅក្នុង Virtual Solve Challenge Finals ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំលេងផលប៉ះពាល់សង្គមប្រចាំឆ្នាំរបស់ Solve។

អានបន្ថែម

ទទួលការបញ្ចុះតំលៃពិសេស 50% សំរាប់ថ្លៃចុះឈ្មោះ

ក្លាយជាអ្នក Designer ជាមួយនឹង IT Academy STEP!

ឱកាសថ្មីៗសម្រាប់អ្នកសិក្សាវ័យក្មេងដើម្បីស្វែងយល់ពីពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យនៃកុំព្យូទ័រ!

អាចក្លាយជា Programmer ប្រចាំនៅ IT Academy STEP!

STEP គឺជាសាខាផ្លូវការរបស់ GitHup Campus!

ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Virtual Academy
IT Academy STEP​ ឥលូវនេះមានការផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សាតាម​​អនឡាញ​នៅក្នុង​ STEP Virtual Academy ។

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលនយោបាយភាពឯកជននិងព័ត៌មានច្បាប់