សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

កម្មវិធីអប់រំសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ

យើងនឹងជួយអ្នកជ្រើសរើសវិជ្ជាជីវៈ

ទុកព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ហើយយើងនឹងឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក និងជួយអ្នកស្វែងរកវគ្គសិក្សាសមរម្យ។

ទូរស័ព្ទត្រូវតែមានទម្រង់
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ

បញ្ជាក់ការយល់ព្រមរបស់អ្នកសម្រាប់ដំណើរការនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន. យើងទទួលរ៉ាប់រងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលទទួលបានតែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់។, ហាមផ្ទេរទៅកាន់ភាគីទី៣ អានបន្ថែម

Telegram

អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

អាន

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន