សាលាIT Academy STEP។ យើងរៀបចំអ្នកបង្កើតកម្មវិធី អ្នករចនា និងវិស្វករប្រព័ន្ធដែលមិនអាចមាននរណាជំនួសបានដោយភាពវៃឆ្លាតសិប្បនិម្មិតឡើយ។ បន្ថែមទៅលើចំណេះដឹងស្នូលដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចការនេះ​ យើងបង្រៀនពួកគេឱ្យយល់ពីកិច្ចការដើម្បីដឹកនាំគម្រោង និងដើម្បីធ្វើការងារជាក្រុម។

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

phone_validation_text
Х ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ
ឯកសារនិងកម្មវិធីសិក្សា

ឯកសារនិងកម្មវិធីសិក្សា

ការអប់រំសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ

 

Software Development

Computer Graphics and Design

 

វគ្គខ្លី

 

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Premiere Pro

Programming Language Python

Cyber Security

Digital Marketing

▷ Web Development

 

Virtual Academy

 

STEP Virtual Academy

 

IT Bootcamps

 

ICT Bootcamps

 

វគ្គសិក្សាជាលក្ខណៈបុគ្គល

 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុន

 

ការអប់រំសម្រាប់កុមារ

 

Coding Club

Art and Technology Club

▷ IT Bootcamps

ស្នើការហៅត្រលប់មកវិញ
Telegram
អ្នកអាចតាមដានព័ត៌មាននិងមាតិកាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអាចស្វែងយល់អំពីការផ្តល់ជូនដ៏ពិសេសជាច្រើនពីក្នុងឆានែល IT Academy STEP Cambodia Telegram!

គេហទំព័រនេះប្រើខូឃីស៍

គោលនយោបាយភាពឯកជននិងព័ត៌មានច្បាប់