ផ្ទះលេខ៖148ABC, ជាន់ទី 2, ផ្លូវលេខ 63 (កែងនិងផ្លូវ.252), ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

JUNIOR COMPUTER ACADEMY STEP!
Learn the computer world!

ហេតុផលទាំង៧ដែលកូនរបស់អស់លោកអ្នកត្រូវរៀនវគ្គ
JUNIOR COMPUTER ACADEMY STEP:

កូនរបស់អស់លោកអ្នក នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលឯករាជ្យ និងមនុសពេញវ័យ ពួកគេនិងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការងារមានប្រយោជន៍ជាច្រើន។
វគ្គ Junior Academy និងជួយឲ្យពួកគេមានការសំរេចចិត្ដសំរាប់វិជ្ជាជីវៈនាពេលអានាគតរបស់គេ។
កាលវិភាគមានការបត់បែនដែលអាចធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសយកពេលវេលាសម្រាប់ថ្នាក់-ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃធម្មតា និងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍។
សាស្រ្ដាចារ្យរបស់យើង នឹងធ្វើបទបង្ហាញជាមួយការអនុវត្ដន៍ផ្ទាល់ជាមួយសម្ភារៈ និងមូលដ្ឋាននៃការបង្កើត Game។
ក្មេងៗស្រលាញ់កុំព្យូទ័រណាស់ ហើយវាជាទាក់ទាញយ៉ាងល្អដើម្បីអោយពួកគេចង់រៀននៅទីនេះ។
យើងមានឧបករណ៍ទំនើប និងសិក្សាជាក្រុមតូចៗ។
ចំណេះដឹងថ្មីៗ និងមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់ការប្រព្រឹត្តិរបស់សិស្សានុសិស្សនៅសាលា។
Junior IT Academy is computer education for the pupils of 4-8 grade.
 • អាយុ
 • ៨-១៥ឆ្នាំ
 • DURATION OF STUDY
 • 3-5 years
 • កាលវិភាគសិក្សា
 • នៅថ្ងៃចុងសប្ដាស៍៖ ១ពេលក្នុងមួយសប្ដាស៍(ថ្ងៃសៅរ៍ ឬ ថ្ងៃអាទិត្យ)
  ថ្ងៃធម្មតា៖ ២ពេលក្នុងមួយសប្ដាហ៍
  ក្រុម៖
  ពេលព្រឹក ពេលល្ងាច
 • តំលៃសិក្សា៖
 • ៤០$ (ក្នុងមួយខែ)
 • ការផ្ដល់សេវាកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ៖
 • ថ្លៃចុះឈ្មោះ
  ការចុះឈ្មោះចូលរៀន
  ឧបករណ៍នៅក្នុងថ្នាក់
  សម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងថ្នាក់ដូចជា កុំព្យូទ័រមនុស្សយន្ដ
  និងតម្រូវការផ្សេងៗទៀតដូចជាសញ្ញាបត្រ័។
 • កម្មវិធីសិក្សា
ការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ

JUNIOR STEP
COMPUTER ACADEMY is:

ក្នុងវគ្គ Junior IT Academy ក្មេងៗនិងរៀនអំពីកុំព្យូទ័រ របៀបសរសេរកម្មវិធី បង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធើណែត graphics game ការធ្វើបទបង្ហាញ ធ្វើការជាមួយប្រពន្ធ័ស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចដោយប្រើទូរសព្ទ៏ និងវីឌីអូ។
រៀនវគ្គ Junior IT Academy សិស្សមានលទ្ធភាពទទួលបានមូលដ្ឋានគ្រិះល្អ និងរកការងារក្នុងវិស័ឧស្សាហ៍កម្មពត៌មានវិទ្យាទៀតផង។

តើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវរៀបចំដោយរបៀបណា?

 • ក្មេងៗត្រូវបានរៀបចំជាក្រុមតូចៗនៅក្នុងបន្ទប់រៀនដែលបំពាក់ដោយកុំព្យូទ័រទំនើបៗ។
 • ក្មេងៗទាំអស់មានកន្លែងផ្ទាល់ខ្លូននិងកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លូន។
 • ក្នុងថ្នាក់មានការអនុវត្ដន៍ជាក់ស្ដែង៖ ក្មេងៗធ្វើការជាមួយកុំព្យូទ័រ ធ្វើការថតរូបជាមួយអ្នកជំនាញរូបភាពនៅក្នុង studio ធ្វើការបង្កើត Game ផ្ទាល់ខ្លួនwebsite និងគូសរូបនៅក្នុងបន្ទាប់គំនូរ។
 • បន្ទាប់ពីរៀនក្នុងថ្នាក់ក្មេងៗនិងទទួលបានកិច្ចការផ្ទះ(ប្រសិនបើក្មេងៗមិនមានកុំព្យូទ័រនៅផ្ទះពួកគេអាចធ្វើនៅAcademy បាន)
 • អាណាព្យាបាល ទទួលបានរបាយការណ៍យ៉ាងទៀងទាត់លើដំណើការសិក្សាររបស់កូនៗ។
 • បន្ទាប់ពីបញ្ចាប់វគ្គនេះកូនរបស់អស់លោកអ្នក នឹងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រពី Junior Computer Academy។

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form