12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

Digital Photography

វគ្គសិក្សានេះគឺបានរៀបចំឡើងសំរាប់គ្រប់គ្នាដែលមានបំណងចង់រៀនពីការថតរូបពីចំនុចមូលដ្ធានទៅ។ មិនមានការទាមទារបទពិសោធន៏។ វគ្គសិក្សានេះនិងបង្រៀនអ្នកពីទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសសំខាន់ៗនៃការធ្វើការជាមួយកាមេរ៉ានិងកញ្ចក់។ អ្នកនឹងរៀនផងដែរពីរបៀបបង្កើតរូបភាពស្អាតៗដោយការយល់ដឹងពីពន្លឺនិងសមាសភាព។

ដោយពេលវេលាដែលអ្នកបានបញ្ចប់នូវកម្មវិធីសិក្សានេះ អ្នកនិងមានទំនុកចិត្តនិងជំនាញដែលអាចធ្វើអោយការស្រលាញ់របស់អ្នកក្នុងការថតរូបបែរទៅជាលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយ និងមិនមាននរណាអាចដឹងបានទេ ប្រហែលវាអាចជាជំនាញថ្មីមួយរបស់អ្នក។

កាលវិភាគសិក្សា៖

រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ៏ និងថ្ងៃព្រហស្បត៏ ម៉ោង ២៖៣០នាទី ដល់ម៉ោង ៥៖៣០នាទីរសៀល

រយះពេលនៃកាសិក្សា៖ ២៤ម៉ោង
ភាសា៖ អង់គ្លេស

មុខវិជ្ជាសិក្សា៖

  • How to take control of your camera and shoot like a Pro. Secrets of exposure, lighting and lenses.
  • Perfect composition. How to get the photo you can be proud of.
  • How to take beautiful indoor photography without flash.
  • How to shoot portraits in the open air (outdoor portraits). Practice.
  • Engagement and Pre-Wedding Photography. Secrets of a Romantic Shot. Practice.
  • Creative Photography. How to take interesting photo in daily life. Beauty of Evening Light. Practice.
  • How to make professional retouch and color/perspective correction of your pictures with Adobe Photoshop.
  • Adobe Photoshop and pictures selection. Practice.

 

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

ភាសា អង់គ្លេស

រយៈពេល2 ខែ

តំលៃសិក្សា៖ តំលៃសិក្សា៖ 90$/មួយវគ្គ

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form