12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

ក្លាយជាអ្នករចនាដល់ពូកែមួយរូប (Designer)
ប្រចាំនៅ IT Academy STEP

ជម្រើសនៃការរៀន

 • សំរាប់មនុស្ស៖
 • មនុស្សដែលមានអាយុកចាប់ពី ១៥ ទៅ ៥៥ ឆ្នាំ។
 • រយះពេលនៃការសិក្សា
 • ៥ ឆមាសឬ ២,៥ឆ្នាំ។
 • កាលវិភាគសិក្សា
 • វគ្គពេញម៉ោង៖
  ៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍(គឺរាប់បញ្ចួល១ថ្ងៃសំរាប់ធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួន)
  វគ្គក្រៅម៉ោង
  ១ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍(គឺថ្ងៃ សៅរ៍ ឬ ថ្ងៃ អាទិត្យ)
 • ក្រុម៖
 • វគ្គពេញម៉ោង៖
  ពេលព្រឹក៖ ម៉ោង 8:30 am - 11:30 am
  ពេលរសៀល៖ ម៉ោង 1:00 pm - 4:00 pm
  ពេលយប់៖ 6:00 pm - 9:00 pm
  វគ្គក្រៅម៉ោង៖
  ថ្ងៃសៅរ៏៖ ម៉ោង 1:00 pm - 5:30 pm
  ថ្ងៃអាទិត្យ៖ ម៉ោង 8:00 am - 12:30 pm
 • តំលែនែការសិក្សា៖
 • វគ្គពេញម៉ោង ១២០០$ក្នុងមួយឆ្នាំ
  វគ្គក្រៅម៉ោង ១០០០$ក្នុងមួយឆ្នាំ
  (អាចបងថ្លៃពេញឬក៏បង់ជាផ្នែកក៏បាន)
 • សំរាប់ការចុះឈ្មោះ៖
 • ១០០$ (ដំបូងសំរាប់ការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំទីមួយ)
 • ការផ្តល់សេវាដោយឥតគិតថ្លៃ:
 • - ការចុះឈ្មោះចូលរៀន
  - ការធ្វើតេស្តចុះឈ្មោះចូលរៀន
  - ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះរយះពេល១ខែ
  - ថ្នាក់សំរាប់ការប្រលង
  - សំភារះនៅក្នុងថ្នាក់
  - ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗក្នុងថ្នាក់រៀន
  - សញ្ញាបត្រ័អន្តរជាតិ
 • ចុះឈ្មោះ

តើអ្នក Designerគួតែយល់ដឹង និងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?

 • Adobe Graphic Editors: Photoshop, Illustrator, InDesign.
 • ជំនាញគូសរូប ការបង្កើតរូបភាពតូចៗ។
 • ទ្រីស្ដីនៃការរចនា ស្លាកសញ្ញា
 • និងអត្ដសញ្ញាណគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណសាជីវកម្ម។ គំរូប្លង់និងការថតរូប។
 • ការរៀបចំ។
 • ការរចនា និងការបង្កើតគេហទំព័រ ការរចនា និងការបង្កើតទំព័រសម្រាប់គេហទំព័រ
 • ការបង្កើ Animation នៅក្នុង Adobe Flash។
 • ការបង្កើត website search Engine
 • Autodesk 3Ds Max និង Autodesk Maya 3D, និងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រពីក្រុមហ៊ុន Autodesk។
 • 3D-Modeling និង Visualization។
 • 3D-Animation, ការបង្កើកុំព្យូទ័រ Animation។
 • វវីឌីអូចលនាជាមួយនិងសំលេង។

ទាំងអស់នេះអ្នកនឹងរៀននៅក្នុង IT Academy STEP ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើស “Computer GraphicsនិងDesign Department”

កម្មវិធីសិក្សា

ហេតុអ្វីបានត្រូវធ្វើជាអ្នក
DESIGNER?

អាជីពជាអ្នក Designers មានតម្រូវការនៅគ្រប់ទីកន្លែង

វដូចជា ឧស្សាហ៍កម្មផ្នែករចនាម៉ូត ការរចនាក្រា ហ្វិក ការរចនាផ្ទៃខាងក្នុង ការរចនាវែបសាយ ការរចនា Game ការរចនាផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ សុទ្ធតែជាការងាររបស់អ្នក Designer ដូចនេះ អ្នកនឹងមានការងារធ្វើជានិច្ច។

ការច្នៃប្រឌិតដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

Designer គឺជាជំនាញមួយក្មុងចំណោមអាជីបដ៏ទៃទៀតដែលអ្នកអាចបង្ហាញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកបាន ប្រើប្រាស់បទពិសោធរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងបញ្ចូលអ្វីដែលថ្មី ប្រើប្រាស់គំនិតរបស់អ្នក អភិវឌ្ឍជំនាញរចនាម៉ូត និងជាទូទៅគឺអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាប្រចាំ។

មានឱកាសធ្វើការងារពីចម្ងាយ

បើជ្រើសរើសអាជីពជាអ្នក Designer អ្នកអាចធ្វើការពីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកទៅតាមកាលវិភាគផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ។

បន្ដអភិវឌ្ឍន៍ជានិច្ច

ក្នុងនាមជាអ្នក Designer មួយរូបមានន័យថាការយើងបានអភិវឌ្ឍន៍ខ្លូនឯង និងប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិត មកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាជាច្រើន។ធ្វើការផ្លាស់ផ្ដូរគំនិត និងអ្វីៗច្រើនទៀត។ ជ្រើសយកអាជីបជាអ្នករចនា គ្មានពេលណាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ធុញធ្រាន់ឡើយ។

ប្រាក់ខែមានការប្រកួតប្រជែង

អាជីពជាអ្នក Designers ក៏ជាអ្នកជំនាញ ដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្លាំង និងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ក្នុងចំណោមការងារជាច្រើនផ្សេងទៀនៅលើពិភពលោក។ ប្រាក់ខែរបស់ពួកគេ គឺអាស្រ័យលើជំនាញ និងបទពិសោធន៍ ដែលអាចនឹងទទួលបានចាប់ពី ៨០០$ ទៅ ៤០០០$ ក្នុងមួយខែ។

មានឱកាសពិតប្រាកដក្នុងការផ្លាស់ប្តូពិភពលោក

ជាមួយអាជីពជាអ្នករចនាម៉ូត (Designers) អ្នកអាចធ្វើបានមិនថាអ្នកចង់រកប្រាក់អោយបានច្រើន ឬក៏ចង់ផ្លាស់ប្តូពិភពលោកនោះទេ។

ក្រុមហ៊ុនដែលសិស្ស STEP និងត្រូវធ្វើ

Name*:
Phone*:
E-mail*:

ចុះឈ្មោះសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form