12 រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12206 ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ។

Adobe Premiere Pro (វគ្គមូលដ្ឋាន)

Adobe Premiere Pro – ជាកម្មវិធីកែសម្រួលដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើវីដេអូបាន។ក្នុងអំឡុងពេលវគ្គនោះអ្នកនឹងទទួលបានទ្រឹស្តីនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកែសម្រួលវីដេអូឌីជីថល។ អ្នកនឹងទទួលស្គាល់ជាមួយនឹង interface និង tools ជាមូលដ្ឋាននៃកម្មវិធី Adobe Premiere Pro។ សិក្សាអំពីរបៀបប្រើវីដេអូនិង effects ដូចជាការងារជាមួយនឹងសំឡេងនិងច្រើនទៀត។

កម្មវិធីសិក្សា

 • មូលដ្ឋាននៃការកែប្រែ និងគំនិតនៃការធ្វើវីដេអូឌីជីថល។
 • ធ្វើការណែនាំអំពី Adobe Premiere Pro interface។
 • ការធ្វើការជាមួយកំណត់ពេលវេលា។
 • Basic editing operations. editing of clips
 • ការកែសម្រួលប្រតិបត្តិការ និការកែសម្រួលឈុតឆាក។
 • បង្កើត វីដេអូ effects ចលនាភាពស្រអាប់ និងលនានៃk-eyframes។
 • ដំណើរផ្លាស់ប្តូរ
 • ធ្វើការ effects វីដេអូឲ្យមានលក្ខណះស្តងដា (video filters)
 • ធ្វើការជាមួយកម្មវិធីនិពន្ធនៃចំណងជើង
 • ធ្វើការជាមួយនឹងសំឡេង

ពេលបញ្ចប់វគ្គនេះអ្នកនិងទទួលបាន៖

 • ការ Merge បញ្ចូលគ្នារវាងវីដេអូច្រើនឲ្យទៅវិដេអូតែមួយ។
 • ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅឈុតឆាកនៃវិដេអូ។
 • Align and synchronize video with audio together.
 • ការតម្រឹមនិងការធ្វើឲ្យសមគ្នាជារវាងវីដេអូនិងសំលេង។
 • បន្ថែមចំណងជើងនិងចំណងជើងរងទៅលើកុន។
 • បង្កើតការបង្ហាញវីដេអូដោយប្រើប្រាស់រូបភាពនិងវីដេអូឌីជីថល។
 • Apply, customize, animate a variety of effects (video filters).
 • អនុវត្តការប្ដូរតាមបំណង, ភាពខុសគ្នានៃ effects ដែលមានចលនា(videofiters)។

បង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសដោយប្រើនៅកុំព្យូទ័រទំនើបៗ Mac com-puters។

ចុះឈ្មោះ

ឈ្មោះដំបូង*
គោត្តនាម*
ទូរស័ព្ទ*
E-mail*

អំពីវគ្គសិក្សា

រយៈពេល៦សប្តាហ៏

កាលវិភាគរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៏ម៉ោង ១រសៀលដល់ម៉ោង​៤រសៀល

តំលៃសិក្សា៖ ៦០ដុល្លារ

តើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំទាក់ទងទៅអ្នកដែរឬទេ?


Yes
No

Please fill in the form